({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Coronaanpassningar Skara Ostmässa 2021

Vi följer noga Regeringen och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och information angående Covid-19

Covid-19 pandemin hänger fortfarande över oss och vi räknar med att vi kommer få vidta ett antal åtgärder på mässområdet för att minimera risken för spridning av covid-19. Situationen förändras ständigt och vi hoppas att vi kommer vara i ett bra läge i oktober, men vi har största respekt för riskerna för smittspridning och kommer därför anpassa våra åtgärder utifrån rådande situation.

I dagsläget räknar vi med att vi kommer ligga i det som kallas nivå 2, som startade 1 juli. Förhoppningsvis är situationen ännu bättre vilket gör att vi kan släppa in mer publik och släppa på fler restriktioner. Nivå 2 innebär bland annat följande för mässor

 • Inga deltagartak
 • Minst 1 meter avstånd mellan personer
 • Informera sina besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.
 • Erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare och utställare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och beställare samt hitta system för att följa upp det. För Skara Ostmässa innebär detta att vi totalt tar in 1500 personer på mässområdet. 500 personer åtgången får vistas i Vilanhallen under mässan.(Mässområdet är cirka 6000 kvm)
 • Utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Hygien på mässområdet

Det kommer att finnas god kapacitet av toaletter och hygienutrymmen på Stadion. Samtliga toaletter kommer att städas extra frekvent. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten. Inne på arenan kommer vi också ha handdesinfektion. Ytor som frekvent vidrörs kommer också desinficeras med desinfektionsmedel.

Eget ansvar

Samtliga som besöker Skara Ostmässa, såväl utställare som funktionärer, besökare och leverantörer har ett stort eget ansvar för att minimera risken för smittspridning. Det innebär att alla måste tänka efter innan ankomst och under vistelsen på mässområdet:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten alternativt använd handdesinfektion
 • Håll avstånd
 • Stanna hemma vid symptom
 • Följ Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer

Pengarna tillbaka om evenemanget ställs in pga covid-19

Skulle Skulle Skara Ostmässa ställas in pga covid-19 pandemin har ni rätt att få pengarna tillbaka för era biljetter. Så ni kan i lugn och ro köpa biljetter redan nu. I dagsläget har vi släppt upp till 1 500 biljetter per dag,

Vi hoppas ni har förståelse och respekt för riktlinjerna och rekommendationer, och att det kan komma att ske förändringar fram till evenemanget.

Biljettinformation

 • Biljettpris 100 kronor
 • Barn under 12 år gratis
 • Biljetter köps på ticster (Glöm ej boka in om ni har med barn under 12 år)

Boka din biljett till Skara Ostmässa 2021

Ett fåtal biljetter kommer att säljas vid entren

Ledsagare till personer med funktionsvariation kommer in gratis Information om tillgänglighet hittar ni under rubriken ”socialt” i Skara Ostmässas hållbarhetsdokument. 
Här kan du läsa om vår Hållbarhetscertifiering

Frågor om Corona eller biljetter kontakta Peter Gustavsson.

Telefon:072- 716 86 96

E-Post: peter.gustavsson2@skara.se