({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Axevalla hed
Axvall, Skara

Hedlandskap med rik historia

Axevalla hed är ett stort delta som bildades under istiden när isranden låg över Billingen under ca 800 år och stora mängder sand och grus forslades dit genom isälvarnas flöden.

Fyratusenåriga spår

Spår av tidig bebyggelse finns i form av gånggrifter sedan mer än 4000 år. Sveriges nordligast belägna megalitgrav ligger här.

Den mest berömda är Odens grav, utgrävd av kaptenen A. Lindgren, i början av 1800-talet. Denne kapten, som fått uppdraget av krigsmakten, var novis när utgrävningen började. Kapten Lindgrens mycket noggranna arbete och sättet att nedteckna stenarnas och skelettens form och läge har gjort att hans arbete, sedan dess bildat skola för blivande arkeologer.

Övningsplats för regementet

Under 1700-talet och fram till början av år 1900 användes Axevalla hed som övningsplats och förläggningsort för Skaraborgs- och Västgöta regemente.

Västgötalägret låg på den plats där Axevalla Folkhögskola nu ligger, medan ”skaraborgarna” höll till i området kring allén upp mot fd Pansarmuseet.

Till fots eller häst

På heden, som hålls öppen genom bete, växer ljung, backtimjan och enar. Från de fria vidderna har man utsikt mot Billingen och Valle. Heden används bland annat för vandring och ridning. I närheten ligger lämningar av Axevalla Hus från 1200-talet, som var det starkaste fästet i medeltidens Västergötland.

Res hållbart - så tar du dig hit med kollektivtrafiken: 
Ta buss nr 200 från Skara eller Skövde. Stig av på hållplats Vallehemmet eller Vingsjöbadet strax öster om Axvalls samhälle. Tidtabell hittar du på www.vasttrafik.se.

Hitta ut !

Den här guiden hjälper dig att hitta 26 smultronställen i Skara kommun. Ta med picknickkorgen eller pilgrimsstaven, kikaren eller fiskespöet, barnvagnen eller kanoten, alltihop eller ingenting. Välkommen ut!

Kontaktinformation

Skara Turistbyrå

532 30 Skara


Telefon: +46 511 325 80


E-post: turistbyran@skara.se