({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Botan
Skara

En oas mitt i staden

Redan 1776 började veterinären Peter Hernqvist (en av Carl von Linnés lärljungar) att anlägga en botanisk trädgård i Skara.

Botan i Skara

Kärnan i Skaras gröna hjärta är Botan, den botaniska trädgård som Linnélärjungen Peter Hernqvist började anlägga 1776. Parken är belägen vid korsningen Tullportagatan/Skolgatan.

Många av de gamla askarna planterades redan på hans tid. Indelningen med skilda områden som boklunden, eklunden, ängsvallen och så vidare finns också kvar sedan 1700-talet. Efter Peter Hernquists död 1808 började trädgården förfalla men drygt hundra år senare rustades den upp igen. Idag ser Botan kanske vid första anblicken ut som en ganska alldaglig liten park men här ryms sällsynta träd som gingko, katsura, kaukasisk vingnöt, himalayabjörk och näverhägg.

Många av träden har stora kronor, som gjorda för att omfamna en stressad stadsmänniska och bjuda in till picknick under sig. De lyckas skapa savann ett lugnt sus och fågelkvitter trots att stadens buller omringar på alla sidor. Längs västra kanten ligger en liten örtagård med växter som hjärtstilla, läkevänderot och röd solhatt.

Hitta ut !

Den här guiden hjälper dig att hitta 26 smultronställen i Skara kommun. Ta med picknickkorgen eller pilgrimsstaven, kikaren eller fiskespöet, barnvagnen eller kanoten, alltihop eller ingenting. Välkommen ut!

Kontaktinformation

Upplev Skara

532 31 Skara


Telefon: +46 511 32580


E-post: upplevskara@skara.se