({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman

Vandringsleder vid Hornborgasjön
Broddetorp

Vandra genom strandängar och kulturlandskap

Vid Hornborgasjön finns flera kortare leder. I området runt Hornborga naturum startar flera av lederna som går längs strandängarna och genom kulturlandskapet. Mellan april och september finns det också arrangerade vandringar för allmänheten.

OBS! Det är just nu väldigt högt vattenstånd i Hornborgasjön (högsta noteringen sedan slutet på 90-talet) vilket påverkar vandringslederna i reservatet. Vissa kan vara väldigt blöta så tänk på att välja rätt skor. Leden vid Ytterberg är på grund av högt vattenstånd i sjön blöt men framkomlig. Använd vattentäta kängor. (26 april 2023)

Här hittar du detaljerade ledbeskrivningar och kartor för vandringslederna. 

Här hittar du enklare utskriftsbar karta för vandringslederna.

Bolumsleden

Bolumsleden (3,5 km) går genom det gamla kulturlandskapet på sjöns östra sida. Leden utgår från parkeringen vid naturum Hornborgasjön. Längs leden finns mycket fornlämningar och spår av tidig odling. Du går i ett kuperat landskap med en stundtals magnifik utsikt över sjön. Återgår till parkeringen.

Observera att leden går genom beteshagar där det ofta går djur.

Du kan även ta dig från Bolumsleden till Heljesgården, ett gammalt museijordbruk som drivs av Västergötlands museum.

Hångerleden

Hångerleden (3 km) tar dig ut till Hångers udde i Hornborgasjöns södra delar. Leden bjuder på omväxlande miljöer i form av gamla ekar, sumpskog, strandäng och täta videbuskage.

Från fågeltornet vid Hångers udde bjuds rika möjligheter att se några av sjöns karaktärsfåglar. Tornet är en av de bästa ställena att se fåglar i sjöns södra del. Hångers udde bjuder ofta på fina tranupplevelser under vår och höst. Leden är öppen även under den mest intensiva trantiden, men vi ber dig röra dig försiktigt i området för att inte störa.

Längs leden ligger Hångers ödekyrkogård. En spännande plats där det sägs att kung Inge den äldre begravdes i början av 1100-talet.

Ytterbergsleden

Ytterbergsleden (5 km enkel väg) följer stranden söderut från Hornborga Naturum till Ytterbergs udde.

Här ser man mycket av sjöns fåglar. På torrängsåsarna vid Vässtorp finns en fin flora och utsikten över sjön är fin. Ängsladan som ligger ca en kilometer från naturum är byggd som en gammaldags hölada och här passar det bra att äta sin medtagna fika.

Längst ut på Ytterbergsudde ligger ett vindskydd, där det är bra att titta efter fåglar. Från vindskyddet kommer man till parkeringen vid Ytterberg och kan därifrån vandra samma väg tillbaka.

Fotograf: Ann-Marie Engh

Almeö

Det är en lång vandring till tornet på Almeö. Den öppna vandringen över Hornborgamaden brukar dock bjuda på många fina fågelupplevelser. Från tornet vid Almeö ser du en stor del av sjön.

Almeöleden tar dig från parkeringsplatsen vid Skattegården över Hornborgamaden och ut till Almeö. Du omges av ett nästan helt öppet landskap.
Du tar dig tillbaka samma väg som du kom. Leden kräver ofta stövlar eller kängor. 
Vid högt vattenstånd står leden under vatten!

Utloppsleden

Från parkeringsplatsen - mellan Trestena och Stenum på Hornborgasjöns västsida - följer du vallen norrut. Vid sjöns utlopp i ån Flian finns ett fågeltorn.

Hornborgasjöns utlopp
Fågeltornet vid Utloppet på sjöns västsida rekommenderas särskilt under vinter och vårvinter. Det strömmande vattnet bjuder inte minst änder och svanar på en tillflykt när resten av sjön är frusen. Goda chanser att se och höra spelande gråhakedopping under våren.

Orebacksleden

Orebacksleden (3,5 km) hittar man på sjöns västra sida, strax norr om Dagsnäs slott. Här går en rullstensås, vilket gör att man ser bra ut över sjön. Vacker lövskog och fin flora på våren. Här sjunger mycket vårfåglar. Sjön är igenvuxen i denna del av sjön och bland vass och buskar trivs många fåglar. På eftermiddagen/kvällen slipper man motljuset och ser fåglarna bra.

Ore nabb
Det lilla fågeltornet vid Ore nabb bjuder också på varierande miljöer. Inte minst under promenaden ut - cirka 1,5 kilometer - till tornet. Du går på en ås, genom lövskog och hagar, med fattiga mossmarker på vänster sida och den rika sjön på höger.

Kontaktinformation

Naturum Hornborgasjön

Hornborgasjön 2

521 98 Broddetorp


Telefon: 0102245010


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida