({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: A Tysklind

Saltö naturreservat
Strömstad

Bjuder på slående havsutsikt över Kosterhavets nationalpark.

På Saltö finns fina badmöjligheter, snorkelled, vandring i skog och på klippor med slående havsutsikt över Kosterhavets nationalpark. Ett naturområde som är värt att besöka oavsett årstid!

Saltö naturreservat - Entré till Kosterhavets Nationalpark

Det finns gott om lättrampade stigar som löper kors och tvärs över ön. Här kan man vandra omkring i allt ifrån rakstammig tallskog och sandstränder till väderutsatta berghällar och klapperstensfält. Vid parkeringen finns information om Saltö. Parkeringstiden är max 12 timmar och tänk på att det är inte tillåtet att campa på Saltö. 

Fotograf: Katrin Sjögren

Större delen av ön är bevuxen med tallskog som i vissa fall är nästan 200 år gammal. På västsidan kan man se rombporfyrgång. Parallellt med denna kan man se flera diabasgångar. Dessa kallas enligt tradition för "Hin Håles Harvedrag".

På Saltö finns Ostronört och Marton/ Kostertistel. Båda arterna är fridlysta.

Kosterhavsförvaltningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, förvaltar förutom Kosterhavets nationalpark även naturreservat Saltö. 

Vandringsleder, badplatser, iordingställda grillplatser och toalett, ladda ner reservatsfolder med karta

 

Fotograf: Anders Tysklind

Bad & Snorkelled

Fina möjligheter finns för bad från både sandstrand och klippor längs med öns södra del.

Kosterhavets snorkelled hittar du vid sandstranden Hasslebukten, skyltar visar vägen från parkeringen. Snorkelleden är cirka 200 meter lång och ligger på 1-1,5 m djup. En blåfärgad lina på botten leder dig runt till åtta informationsskyltar under vattnet. Två bojar, vid start och mål, visar var i vattnet du hittar snorkelleden. 

 

Hitta hit

 

Med bil tar du av från E6 mot Saltö och åker över öarna Daftö, Öddö och Tjärnö. Alla med broförbindelse. Stor parkering finns precis vid ingången till stränderna.

Från centrum: Kör söderut på väg 176 mot Saltö, sväng av vid Daftöland. 

Kollektivtrafik: Res med Västtrafik. Buss 891 går från Strömstad station till Tjärnölaboratoriet. Gå över bron till Saltö. Efter ca. 800 meter kommer du till en parkering med informationstavla och karta. 

Förvaltare: Kosterhavets nationalpark

Kontaktinformation

Kosterhavets nationalpark


Telefon: +46 010 2245000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida