({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Manda Schillerås

Roasjö vandringsleder
Roasjö

5 km, 10 km

I Roasjö kan du vandra fyra olika kortare vandringsleder. Lederna går även att kombinera ihop med varandra. Vandringslederna är uppmärkta med olika färger.

Vandra i Roasjö

Bakom bygdegården där möjlighet till parkering finns utgår dessa fyra vandringleder från, de går mestadels på vägar och stigar. Vid parkeringen hittar du en anslagstavla med karta där även du ser de olika markeringarna som du ska följa. I Roasjöområdet finns många fornlämningar till exempel fyra bronsåldersrösen, flera domarringar och fornåkrar.

Fotograf: Kristofer Bernhardsson

Fakta om leden

Längd:

2 stycken 5 km 

2 stycken 10 km

Markering:

Lederna är uppmärkta i 4 olika färger

Svårighetsgrad:

Varierande 

Start och mål:

Lederna utgår från parkeringen bakom bygdegården.

Hitta hit:

Följ skyltning mot bygdegården 

Karta:

 

 

Kontaktinformation

Svenljunga Turistbyrå

Kinnagatan 2

512 51 Svenljunga


Telefon: +46 32518150


E-post: Skicka E-post