({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars-Gunnar Hallsten

Strandpromenaden
Uddevalla

Sveriges vackraste väg?

Strandpromenaden är Uddevallas stolthet med det spektakulära trädäcket som smyger sig runt de branta bergväggarna längs havslinjen. Många promenerar den här vägen till Gustafsberg som är Sveriges äldsta bad- och kurort.

Fakta Strandpromenaden

Längd
9 km

Tid
Ungefär 3 timmar utan raster

Markering
Ljusblå skyltning finns längs hela vägen

Underlag
Grus, asfalt och skogsstigar

Karta
över Strandpromenaden finns här

Hitta hit (öppnas i Google maps)
Hitta hit Skalbankarna
Hitta hit Svenskholmen
Hitta hit Lindesnäs

Strandpromenaden, och då framför allt sträckningen Svenskholmen-Skeppsviken-Gustafsberg-Lindesnäs, har blivit Uddevallabornas stolthet. 2009 utsågs den dessutom till Sveriges vackraste väg av Vägverket och tilldelades Vackra vägars pris! Den har blivit otroligt uppskattad av både besökare och invånare. Ett självklart utflyktsmål på västkusten. Under sommarsäsongen kan man ta skärgårdsbåten M/S Sunningen som lägger till vid bryggor längs Strandpromenaden.

Under en vandring utmed hela Strandpromenaden passerar Uddevallas historia revy. Vid utgångspunkten Skalbankarna, ett av Bohusläns under, finns lämningar från stenåldersbosättningar och bankarna är unika fossila lämningar från sista istiden för ca 10.000 år sedan.

Leden fortsätter utmed Bäveån genom den idylliska Regementsparken och i Bohusläns Försvarsmuseum berättar utställningarna om landskapets militära historia och Bohusläns Regemente som var förlagt i Uddevalla.

Uddevalla expanderade kraftigt under 50-talet när varvet byggdes ut och strandpromenaden skär igenom stadsdelen Tureborg, som fått sitt namn efter den borg Ture Malmgren lät bygga i närheten.
Av Tureborgen återstår ett utsiktstorn, men Tures romantiska hem Villa Elfkullen ligger kvar på en höjd vid ån. 

Vägen går vidare ner mot Vadbackens småhusbebyggelse genom parkområdet Hasselbacken där stadskyrkan tronar och följer den gamla hamnkanalen genom centrum till Bäveåns utlopp. På kajens norra sida ligger Bohusläns museum, ett av Sveriges mest välbesökta, och här får man en ytterligare dos av bohuslänsk historia och samhällsliv.

Strandpromenaden fortsätter på södra sidan ut mot Skeppsvikens badplatser och här går man på det spektakulära trädäcket, som är förankrat i bergväggen på ena sidan. På oljeberget snett ovanför hittar ni statyn Syrian Horse.  

Badplatsen vid Bodele och friluftsbadet Landbadet passeras innan framkomsten till Gustafsberg, Sveriges äldsta badort, som minner om badortsliv från svunna tider. Nu återstår bara en kortare sträcka utmed Byfjorden och de vackra sommarvillorna från 1800-talets slut innan målet är nått i Lindesnäs.

Önskar ni en karta över Strandpromenaden kan ni hitta en här eller hämta på Uddevalla Turistinformation.

Fakta Strandpromenaden

Längd
9 km

Tid
Ungefär 3 timmar utan raster

Markering
Ljusblå skyltning finns längs hela vägen

Underlag
Grus, asfalt och skogsstigar

Karta
över Strandpromenaden finns här

Hitta hit (öppnas i Google maps)
Hitta hit Skalbankarna
Hitta hit Svenskholmen
Hitta hit Lindesnäs

Kontaktinformation

Uddevalla Turistinformation

Södra Hamnen 2

45142 Uddevalla


Telefon: +46522 698480


E-post: info@uddevalla.com

Hemsida: uddevalla.com