({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Per Pixel Petersson

Skalbankarna
Uddevalla

Världens största skalbankar

Världens största skalbankar är 23 till antalet och här kan du vandra Skalbanksslingan i ett unikt kulturlandskap. Växt- och insektlivet är artrikt och slingan passerar både kohagar, bikupor, ödetomter och boplatser från jägarstenåldern. Mitt i området ligger också Skalbanksmuseet.

Vandra bland fjärilar, ödlor och kor

I området kan du vandra Skalbanksslingan i ett unikt kulturlandskap genom totalt 23 skalbankar. Växt- och insektlivet är artrikt och slingan passerar både kohagar, bikupor, ödetomter och boplatser från jägarstenåldern. I de små vattendammarna simmar vattenödlor och på Kurödsbergen är utsikten milsvid ut över Byfjorden och Uddevallabron. Leden är markerad och löper från museet parallellt med Bohusleden.

Nu finns även den nya vandringsleden Snäckskalstriangeln att utforska. Det är en kuperad vandring på ca 16 km, så räkna med ungefär 4-5 timmar utan raster. Beiga band och klistemärken med snäckskalstriangelns symbol markerar leden.  

Mitt i världens största skalbankar ligger Skalbanksmuseet. Modeller och animationer visar hur inlandsisen för drygt 10 000 år sedan påverkade Uddevalla, och områdets vandringsslinga leder ut i en unik och artrik natur.
Skalbankarna i Uddevalla har fått en ny vandringsled - Snäckskalstriangeln

Vad är en skalbank egentligen?

Det är en större samling av skal från huvudsakligen djur som bara delvis blivit förvandlade till fossiler. När det gäller skalbankarna i Uddevalla handlar det om tiotusentals och åter tiotusentals skal. Fossilerna på Skalbankarna är från istiden och är drygt 10 000 år gamla. På skalbankarna har man hittat skelettdelar av späckhuggare, vitval, knölval och isbjörn för att nämna några. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd.

  • Fotograf: Anna Storm

  • Fotograf: Gunhild Rydbom

  • Fotograf: Joakim Josefsson

Skalbankarnas arktiska fauna

De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen vid Bräcke, består till största delen av stenmusslan och jättehavstulpanen. Det finns också betydande mängder av blåmussla och vindeltornsnäcka. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd. De flesta arter är så kallade glaciala, de levde här i ett ishav och bildades under en tidsrymd av 200 -1000 år. Vetenskapsmän som har utforskat denna fauna är bland andra Carl von Linné 1746, J Gwen Jeffreys 1862, Hjalmar Odhner 1927 och Anders Warén 1969. I samband med att man grävde ut skalbankarna för att tillverka hönsfoder hittade man också många fynd av marina däggdjur. Det var främst skelettdelar av vikaren, vår minsta sälart, men också späckhuggare, vitval, knölval, storsäl och isbjörn. Sveriges äldsta fågelben hittades 1969 i Samneröd skalbankar. Det var ben från ejdrar som beräknades vara cirka 10 700 år gamla.

Fotograf: Anna Storm

Skalbanksslingan

På skalbanksslingan som löper parallellt med Bohusleden men är markerad med Skalbanksmuséets logga (röd platta). Ni passerar ett antal informationsskyltar som handlar om bankarnas bildningshistoria, Carl von Linnés besök på platsen, de 11 000 år gamla boplatserna från jägarstenåldern m.m. Här finns också ödetomter där flera stengrunder är kvar med tillhörande vårdträd, trädgårdsväxter, odlingsrösen och stenmurar. Vidare går slingan genom stora hasselsnår, förbi ett vattenfall och ner i ”Kurödsgrytan” där ni kan studera bikupor. Sedan löper slingan upp till den magnifika utsikten på Kurödsbergen där man har utsikt ut över Byfjorden och Uddevallabron. Fortsättningen går sedan ner på andra sidan berget där ni passerar en slåtteräng som slås med lie och pryds av hässjor efter slåttern i juli-augusti. Sluttningarna på Kurödsbergen hyser den artrikaste ört- och gräsfloran.

Fotograf: Jan Uddén

Museum på artrik grund

Till Uddevallas 500-årsjubileum byggdes Skalbanksmuseet, som invigdes den 26 augusti 1998 av ett besök från kungaparet. I museet visas skalsamlingar från 1800-talet, men också nytillverkade modeller, illustrationer och animationer som illustrerar hur inlandsisens avsmältning och landhöjning påverkade Uddevallas natur. De vita kullarna där Skalbanksmuseet står är till största delen rester av stenmusslan, jättehavstulpan och ryggradslösa djur. Det finns också många fynd av säl, späckhuggare och isbjörn.

Se Skalbanksmuseets webbsida för öppettider HÄR!

Kontaktinformation

Skalbankarna

Kurödsvägen 1

45150 Uddevalla


Telefon: +46 522 138 91


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida