({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Uddevallakalaset 2019

Fotograf: Lola Lindegren

Evenemangshandbok

För arrangörer i Uddevalla – hjärtat i Bohuslän

Uddevalla är omgivet av ett unikt landskap av skärgård utanför och fjordarna närmast staden. Det är också Bohusläns största stad och erbjuder stora möjligheter för evenemangsarrangörer.

Idag finns ett flertal skickliga arrangörer av både små och stora evenemang i Uddevalla och vår förhoppning är att det ska bli fler. Med arenorna, kommunikationerna, kompetensen, publiken och läget, mitt i Bohuslän, finns alla förutsättningar för lyckade evenemang, men vägen till genomförandet kan ibland upplevas lång och krånglig som arrangör. Denna evenemangshandbok är framtagen för att underlätta för dig som arrangör när du planerar ett publikt evenemang i Uddevalla. Tanken är att den ska fungera som ett uppslagsverk där du som arrangör kan få vägledning i din planering.

Målsättningen med evenemangshandboken är att uppmuntra till nya evenemang som bidrar till besöksnäringen, men också att få befintliga evenemang att växa. Destination Uddevalla har tagit fram denna guide i samarbete med Uddevalla Centrumutveckling.

Välkomna till Uddevalla – hjärtat i Bohuslän!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Har du en evenemangsidé?
Inomhus- och utomhusarenor i Uddevalla
Tillstånd, anmälan och bestämmelser kring evenemang
   Polistillstånd
   Trafikavstängning
   Livsmedelshantering
   Alkoholservering
   Buller/ljud
   Anmälan räddningstjänsten
Marknadsföring
Hotell & restauranger
   Lista hotell
   Lista restauranger
Kommunikationer till Uddevalla
Checklista & övrigt att tänka på

HAR DU EN EVENEMANGSIDÉ?
Evenemang ger puls, liv och rörelse till vår stad, oavsett om det handlar om ett musik-, idrott- eller kulturevenemang.

Destination Uddevalla arbetar med och stödjer evenemang som lockar till sig nya besökare, bidrar till den turistiska omsättningen (äta, sova, göra), stärker värdskapet och stoltheten i Uddevalla. Evenemang och möten är och kommer i framtiden att vara en stor del av besöksnäringen i Uddevalla och vi ska på de olika sätt vi kan öka antalet reseanledningar till Uddevalla.

Evenemangsarrangören kan kontakta oss på Destination Uddevalla för att få hjälp med att etablera ett evenemang, utveckla idéer, paketering – och marknadsföringslösningar, konkurrensanalys samt skapa synergieffekter och samarbeten med andra aktörer.

Kontakt
destinationuddevalla.com
info@destinationuddevalla.com
0522-58 71 70

INOMHUS- OCH UTOMHUSARENOR I UDDEVALLA
Uddevalla har fantastiska förutsättningar för att arrangera evenemang. Om du inte redan vet var ditt evenemang ska äga rum, har vi gjort en kartläggning av arenor för olika ändamål. Här hittar du information om traditionella konsertlokaler, idrottshallar- och arenor, bakgårdar och utomhusfält – det är bara fantasin som sätter stopp.

UTOMHUS
MUSEIPARKEN
Fakta: För att arrangera ett evenemang på kommunägd mark behövs ett medgivande från markägaren. Grundregeln är att söka polistillstånd för evenemanget. Polisen tar i sin tur kontakt med markägare som i detta fall är Uddevalla kommun. Se ansökan polistillstånd.

KUNGSTORGET
Fakta: För att arrangera ett evenemang på kommunägd mark behövs ett medgivande från markägaren. Grundregeln är att söka polistillstånd för evenemanget. Polisen tar i sin tur kontakt med markägare som i detta fall är Uddevalla kommun. Se ansökan polistillstånd.

STUDIO 32 BAKGÅRD
Fakta: Studio 32 ligger i centrala Uddevalla, längs Kungsgatan, och har en fantastisk bakgård för sommarevenemang.
www.studio32.nu | studio.32@telia.com | 0522-51 10 00

MARGRETEGÄRDEPARKEN
Fakta: För att arrangera ett evenemang på kommunägd mark behövs ett medgivande från markägaren. Grundregeln är att söka polistillstånd för evenemanget. Polisen tar i sin tur kontakt med markägare som i detta fall är Uddevalla kommun. Se ansökan polistillstånd.

BODELEFÄLTEN
Fakta: Bodelefälten ligger vackert beläget vid vattnet och intill anrika badorten Gustafsberg. Strandpromenaden slingrar sig förbi och besökarna kan med fördel promenera in till centrum.
www.uddevalla.se | fritidsavdelningen@uddevalla.se | 0522-69 64 32

RIMNERSVALLEN
Fakta: Stor idrottsarena med både inomhus och utomhusmöjligheter.
Kapacitet: 4000 läktarplatser
www.uddevalla.se | rimnersvallen@uddevalla.se | 0522-69 81 54

INOMHUS
ÖSTRABOTEATERN
Fakta: Konsertsal som främst är lämplig för teater- och musikevenemang.
Kapacitet: 500 sittplatser
www.uddevalla.se | teatern@uddevalla.se | 0522-69 75 15

AGNEBERGSHALLEN
Fakta: Idrottsanläggning centralt i Uddevalla där stora idrotts och musikevenemang kan arrangeras.
Kapacitet: 1436 sittplatser, totalt 2400 åskådare
www.uddevalla.se | fritidsavdelningen@uddevalla.se | 0522-69 81 70

FOLKETS HUS
Fakta: Folkets Hus i Uddevalla har flera olika lokaler för uthyrning. Här arrangeras flera evenemang varje vecka.
Kapacitet: 550 sittplatser
www.folketshusuddevalla.se | info@folketshusuddevalla.se | 0522-104 94

QUALITY HOTELL CARLIA
Fakta: Centralt beläget hotell med restaurang i samma byggnad. Deras stora lokal för abbonering är Carlia Live.
Kapacitet: 500 personer
www.meatings.se | konferens@carlia.com | 0522-141 40

BOHUSLÄNS MUSEUM
Fakta: Bohusläns museum är ett livaktigt kulturcentrum i Uddevalla. Här kan du både hyra lokaler eller utforma evenemanget så Bohusläns museum blir samarrangör.
Kapacitet: 150 sittplatser
www.bohuslansmuseum.se | anna.olofsson@bohuslansmuseum.se | 0522-65 65 24

BOHUSGÅRDEN HOTELL&KONFERENS
Fakta: Hotell- och konferensanläggning i Uddevalla med nyrenoverade lokaler med utsikt över havet.
Kapacitet: 500 sittplatser
www.bohusgarden.se| info@bohusgarden.se | 0522-364 20

LJUNGSKILEGÅRDEN
Fakta: I Ljungskile centrum ligger Ljungskilegården med flera olika typer av lokaler beroende på evenemang.
Kapacitet: 200 sittplatser
www.ljungskilegarden.se | bokning@ljungskilegarden.se

LJUNGSKILE FOLKHÖGSKOLA
Fakta: Ljungskile folkhögskola erbjuder både stora och små lokaler med hänförande utsikt över Ljungskileviken. Här finns även boende och matsal att tillgå.
Kapacitet: 200 sittplatser
www.ljungskile.org/kursokonferens/ | info@ljungskile.org | 0522-68 69 70


TILLSTÅND, ANMÄLAN OCH BESTÄMMELSER KRING EVENEMANG
Bakom ett lyckat evenemang ligger noggrann planering och du behöver oftast söka tillstånd av olika slag. Tyvärr är det inte helt enkelt att hålla reda på vilka tillstånd som krävs för olika typer av evenemang. Det finns i lagstiftningen flera olika begrepp. För att underlätta för dig som arrangör har vi sammanställt olika tillstånd och vad de innebär samt vem du bör kontakta för att få dessa. Och, kom ihåg att inför ett evenemang är det viktigt att ha god framförhållning då vissa tillstånd kan ta extra lång tid, det beror på hur många remissinstanser som krävs.

Polistillstånd
Vid samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och begagnande av offentlig plats är grundregeln att tillstånd krävs av polismyndigheten. Polisen gör sedan en remissrunda till de myndigheter och kommunala instanser de anser behöver yttra sig.

Med allmän sammankomst avses
• Sammankomst som utgör demonstration eller hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet och religionsutövning.
• Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
• Teater, bio, konsert och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk ex konsert och gatumusik i det fall gatumusikantens uppträde förväntas få stort deltagarantal eller orsaka fara för trafik eller allmän ordning.
• Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten (människors frihet att hålla möte och demonstration) utövas.

Följande offentliga tillställningar kräver normalt alltid tillstånd oavsett var de äger rum
• Offentliga danstillställningar (då publiken inbjuds att dansa)
• Tivoli och festtåg
• Marknader och mässor
• Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
• Fyrverkerier och pyroteknik
• Uppsläpp av ballonger eller rislampor
• Cirkusföreställningar, mannekänguppvisningar och bingotillställningar

Begagnande av Offentlig plats
En offentlig plats inom detaljplanerat område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Det behövs därmed inget tillstånd för försäljning på salutorg eller liknande plats som är upplåten som torghandelsplats/allmän försäljningsplats. Man kan säga att en verksamhet som är naturlig för områdets karaktär är tillståndsfri. Exempel på typfall av anordningar som kräver tillstånd är kiosker, korv- och glassvagnar, lotteristånd, uteserveringar, uppställning av annonspelare, skyltar och montrar samt container/ byggnadsställningar.
Läs mer om offentlig plats, ordningshållning och polisbevakning på www.polisen.se

Ansökan Polistillstånd
Ansökan ska vara skriftlig och inkommen i god tid. (Så snart evenemanget är definitivt och önskvärt senast tre veckor före tänkt tillfälle för sammankomsten eller tillställningen). Sök tillstånd hos Polisen, Region Väst – LPO Västra Fyrbodal. Det går bra att besöka Polisstationen i Uddevalla, posta eller maila din ansökan. Polismyndigheten måste dock ha en rimlig tid, önskvärt senast tre veckor för handläggning av en ansökan med hänsyn till inhämtning av nödvändiga remisser och därmed för bedömning av ordning och säkerhet.
Blankett kan hämtas på polisstationen i Uddevalla eller på hemsidan www.polisen.se. Innan beredning påbörjas vid ansökan om tillstånd ska ansökningsavgift vara betald även om, efter polismyndighetens bedömning, undantag får göras.

Ansökan eller anmälan ska innehålla:
• Ansökan eller anmälan ska innehålla uppgifter om vem
som är sökande och ansvarig anordnare.
• Tiden för sammankomsten eller tillställningen.
• Art och utformning av sammankomsten eller tillställningen.
• Åtgärder om ordning och säkerhet som anordnaren själv
beskriver exempelvis bedömning av antalet ordningsvakter
och andra funktionärer.
• Vid större evenemang bör risk- och säkerhetsbeskrivning
upprättas av sökanden.

Kontakt gällande tillstånd Polisen i Uddevalla:
Mail: tillstand.vast@polisen.se med kopia till juliana.bernstrom@polisen.se eller
Telefon: Juliana M. Bernström 010-565 17 19
Växel 0522-114 14

Trafikavstängning
Måste en allmän gata, parkering eller dylikt stängas av krävs kontakt både med kommun och polistillstånd. Ansökan bör inlämnas minst fyra veckor innan. Vid större evenemang minst sex veckor.
Kontakt på Uddevalla kommun
Mail: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 60 00

Livsmedelshantering
Skall livsmedel hanteras i samband med ett tillfälligt arrangemang krävs registrering för detta av Miljökontoret på Uddevalla kommun. I många fall har den som jobbar med detta professionellt
ett tillstånd som är utfärdat i dennes hemkommun. Då gäller det även här i Uddevalla. Ansökan bör inlämnas minst två veckor innan.
Kontakt på Uddevalla kommun
Mail: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 60 00

Alkoholservering
För att få servera alkohol till allmänheten krävs tillstånd enligt alkohollagen. Detta tillstånd söks hos kommunens alkoholhandläggare. Tänk på att detta kan ta lång tid så ansök så snart evenemangsplanerna är fastställda, minst en månad innan evenemanget.
Enligt Alkohollagen får serveringen börja klockan 11.00 och skall vara avslutad senast klockan 01.00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid och då krävs särskilda skäl.
Gäller för festivaler och liknande arrangemang med alkoholservering
• Servering av spritdrycker tillåts ej i normalfallet.
• Sökanden ska ha beviljats polistillstånd.
• Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse av markägaren. Inomhus krävs hyresavtal.
• Miljökontorets krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda.
• Lagad mat skall tillhandahållas.
• Serveringen skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta. Antalet sittplatser skall vara tillräcklig och avgränsningarna skall vara tydliga.
• Ansvariga för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften, d.v.s. vara godkända som.
• Ansvariga för alkoholservering enligt Alkohollagen. Kunskaper i svensk alkohollag krävs.
• Betryggande uppsikt över serveringen måste garanteras.
• Om flera restauranger ingår i ett arrangemang och önskar servera alkoholdrycker finns möjlighet att söka ett gemensamt tillstånd.
Kontakt på Uddevalla kommun Tillståndshandläggning
Mail: tillstandsenheten@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 60 00
Tillståndsenheten i Uddevalla har en e-tjänst där du kan få svar på de flesta frågor: https://serveringstillstand.uddevalla.se

Buller/Ljud
Många utomhusaktiviteter utgör ofta olägenhet för sin omgivning. Musik och ljud från högtalaranläggningar kan medföra bullerstörningar för omkringboende. Särskilt det lågfrekventa bullret upplevs som störande. Folksamlingar utanför t.ex. restauranger, samlingslokaler och utomhusarrangemang kan ge upphov till buller, speciellt under kvällar och nätter. Förutom från rop och skrik kommer bullret bl.a. från radio/bandspelare och motorfordon.
För mer information, besök Folkhälsomyndighetens vägledningar och riktvärden för buller och höga ljudnivåer. www.folkhalsomyndigheten.se

Anmälan räddningstjänsten
Planerar du ett evenemang i en lokal som inte tidigare brandbesiktats (lokaluthyraren har uppgifter om detta) måste du kontakta räddningstjänsten som gör en bedömning av hur många människor som får rymmas i lokalen. Sker evenemanget utomhus på offentlig plats kommer polisen automatiskt begära yttrande från räddningstjänsten som då gör en bedömning av utrymningsvägar, infartsvägar för utryckningsfordon med mera.

Anmälan och ansökan om användande av brandfarlig vara vid evenemang
Enligt gällande föreskrifter ska användande av terrassvärmare, grillar, kaminer eller dylikt som drivs med brandfarliga gaser eller vätskor anmälas till räddningstjänsten. För användning av gasol krävs ansökan om tillstånd.

I Uddevalla kommun skickas anmälan till Räddningstjänsten
Mitt Bohuslän (Uddevalla, Lysekil, Munkedal). Anmälningsblankett finns på www.mittbohuslan.se

Anmälan tillfällig övernattning
Tillfällig övernattning på skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt ska anmälas till räddningstjänsten. Genom anmälan är räddningstjänsten informerad om att det vid anläggningen
finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för utalarmering av räddningsstyrkor och agerande i samband med eventuell räddningsinsats.

För Uddevalla kommun ska anmälan skickas till Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (Uddevalla, Lysekil, Munkedal). Info om anmälan finns på www.mittbohuslän.se

Framkomlighet för räddningsfordon
Vid evenemang i form av festivaler, marknader, tillfälliga campingar, parader eller dylikt ska man se till att:
• Tillfälliga avspärrningar av gator, uteserveringar, inhägnader, tält och bodar inte hindrar framkomlighet för räddningsfordon till och runt byggnader. Räddningsvägar ska ha en minsta fri bredd om 4 meter.
• Inhägnade område för evenemang är åtkomliga för räddningsfordon från minst två håll.
• Besöksparkeringar och parkeringsvakter finns i tillräcklig omfattning så att gator som kan komma att användas av räddningsfordon inte blir blockerade av parkerade bilar.
• Marknadsplatser och tillfälliga campingplatser delas in kvarter där det mellan de olika kvarteren finns körvägar framkomliga för räddningsfordon.

Det finns mer att tänka på när det gäller brandsäkerheten. Ta dig tid och läs igenom räddningstjänstens riktlinjer för bland annat samlingstält, avfallskärl och fyrverkerier.


MARKNADSFÖRING
Evenemang är viktigt för Uddevalla, och för att evenemangen ska synas så bra som möjligt och locka en bred publik jobbar vi, på Destination Uddevalla, aktivt i samtliga våra kanaler och nätverk för att sprida information och marknadsföra evenemanget. Nedan följer lite tips och information hur ni kan tänka kring marknadsföring av ett evenemang i Uddevalla.

Det är ingen idé att ordna ett perfekt evenemang om ingen annan än arrangörerna vet om det och de flesta underskattar vilket arbete som krävs för att få publik att komma till ett evenemang utan upparbetade marknadsföringskanaler. Med en välplanerad marknadsföringsstrategi för evenemanget kan ni nå ut till den potentiella publiken och få en hög besökssiffra under evenemanget. De flesta förstagångsevenemang har en begränsad budget för marknadsföring, men oavsett budget är kreativitet nyckelordet för att lyckas. Om man inte har mycket pengar att spendera i marknadsföring får man spendera mycket tid i stället. Genom att samla så många ideella krafter som möjligt för att marknadsföra evenemanget är ni en bra bit på väg.

Biljetter
Planerar ni att ha biljettförsäljning till evenemanget? I så fall är det är en stor fördel om ni kan erbjuda förköp av biljetter, det ger er betydligt bättre kontroll över er biljettförsäljning än om all publik förväntas dyka upp vid dörren.

Ett evenemang med biljettförsäljning gör det också lättare att uppskatta en besökssiffra efter evenemanget än de evenemang som är öppna för allmänheten.

Affischering och reklam
Det är viktigt att tänka på evenemangets grafiska profil och att man är tydlig i sin kommunikation. Beroende på evenemangets utformning finns det olika typer av marknadsföring som kan passa just ert evenemang.

Affischer och flygblad
Tänk på att vara ute i god tid och börja affischera minst tre veckor innan evenemanget, gärna tidigare. Se även till så att era affischer får sitta kvar och att inga andra affischer sätts ovanför er.

Sociala medier och webben
Beroende på målgrupp är Facebook och Instagram kanaler där information om evenemanget bör spridas. Har ni inte möjlighet eller ekonomi att skapa en särskild webbplats för evenemanget, skapa ett Facebook-event där ni kontinuerligt uppdaterar information om ert evenemang.

www.uddevalla.com kan du enkelt sprida information om evenemang via den digitala evenemangskalendern som täcker hela VästSverige, Bohuslän och Uddevalla. Fyll i evenemangsformuläret för att publicera ditt evenemang i kalendern.

Annonser och pressutskick
Även om ni saknar budget för annonsering kan det vara värt att förbereda en liten annons och försöka få lokaltidningar att publicera den gratis. Många lokaltidningar och webbplatser har kalendarier där det kan finnas möjlighet att informera om ert evenemang utan kostnad.

Skicka även ut en pressnotis till lokaltidningar och lokalradio. Tala om ifall det finns möjlighet för intervjuer ochytterligare information, men se även till att er notis publiceras i befintligt skick för den journalist/redaktion som inte är beredd att lägga ner något arbete på den.

Du kan bland annat annonsera i någon av Uddevallas tidningar www.bohuslaningen.se

Programblad
Ett tips är att utforma ett enkelt programblad med information om tider, medverkande artister och en presentation av er som arrangerar evenemanget. Det kan hjälpa er att dra spontanpublik i direkt anslutning till evenemanget. Låt era ideella krafter dela ut programbladen på folktäta områden.

Det finns naturligtvis många fler kanaler att marknadsföra ert evenemang på, bland annat de digitala infartskyltarna till Uddevalla kommun som Samhällsmedia ansvarar för (www.samhallsmedia.se). Var kreativa men uppmärksamma – det krävs tillstånd för annan typ av annonsering! Tillstånd söks hos
Polisen www.polisen.se

Konkurrensanalys
Uddevalla är den pulserande staden med evenemang året om, men under sommaren ligger evenemangen tätt. Ta kontakt med oss på Destination Uddevalla för rådgivning kring vilken tidpunkt som passar bäst för just ert evenemang och undvik krockar med andra, liknande evenemang. Genom att göra en noggrann konkurrensanalys ökar även möjligheten för mycket utrymme i press och andra marknadsföringskanaler, bra samarbete med lokala företag och organisationer med mera.

För att få information om när, var och hur andra evenemang äger rum i närområdet kan du läsa mer på följande hemsidor, eller kontakta Destination Uddevalla 0522 - 58 71 70.
www.uddevalla.com
www.uddevallacentrum.se
www.bohuslan.com


HOTELL & RESTAURANGER

Det kan vara nog så viktigt att det finns övernattningsplatser åt potentiella besökare till evenemanget och trevliga matupplevelser. I Uddevalla erbjuds besökare ett brett utbud av boendemöjligheter och restauranger. På länkarna listar vi boendeanläggningar och restauranger i Uddevalla kommun.

Lista hotell

Lista restauranger


KOMMUNIKATIONER TILL UDDEVALLA
Att resa till Uddevalla för att uppleva ett evenemang är både enkelt och effektivt. Oavsett vart besökaren ska i Uddevalla eller när finns det bra och många förbindelser hit.
Med Uddevallas placering mitt i Bohuslän och med närheten till Göteborg är alternativen många – besökaren kan välja mellan tåg, buss, bil eller till och med flyg.

Tåg till Uddevalla
Västtrafik och SJ trafikerar Uddevalla station som ligger mitt i centrum. Med Uddevallas placering mitt i Bohuslän och närheten till Göteborg blir tågavgångarna många och oavsett evenemangets placering ligger tågstationen med bra läge för att ta vidare kommunikation till platsen.
www.vasttrafik.se eller www.sj.se

Ta bussen hit – enkelt och effektivt!
Uddevallas läge vid E6 gör att många expressbussar stannar till vid Uddevalla busstation eller Torp Köpcentrum och det är därför väldigt lätt att ta sig till Uddevalla oavsett om besökaren kommer
norr- eller söderifrån!
www.vasttrafik.se

Flyg
Planerar besökaren att resa lite längre för att komma till Uddevalla är Fyrstad Flygplats närmast. Flygplatsen är liten, effektiv och passar den som vill komma fram på kort tid och på ett bekvämt sätt. Det regionala flygbolaget Västflyg erbjuder alltid bra priser! www.vastflyg.se


CHECKLISTA & ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ
Nedan följer ett antal punkter som alla evenemangsarrangörer bör ha med i sin planering inför evenemanget.

• När du arrangerar konserter, festivaler eller mindre spelningar med livemusik behöver du en musiklicens från Stim och Sami. Läs mer på www.stim.se och www.sami.se
• Har ni tecknat försäkringsavtal för personal, besökare och material?
• Finns det lokal/ anläggningsförsäkring och i så fall gäller den även för uthyrning av lokalen/anläggningen?
• Är evenemanget tillgänglighetsanpassat?
• Har ni gått igenom vilket värdskap och typ av kommunikation ni ska bemöta era gäster med?
• Har ni skrivit avtal med alla era samarbetspartners, artister mm?
• Tydlig information om hur besökaren tar sig till/från evenemanget.
• Var säljer ni era biljetter?
• Hur man under evenemanget larmar SOS och vilka som ansvarar för detta.
• Hur man under evenemanget varnar publik/gäster och vilka som ansvarar för detta.
• Hur man utrymmer evenemanget och var eventuella återsamlingsplatser finns.
• Var man under evenemanget möter upp ambulans, polis eller räddningstjänst i händelse av brand, olycka, sjukdom eller dylikt.
• Var släckutrustning, sjukvårdsmateriel och dylikt finns under evenemanget och vilka i arrangörsorganisationen som ansvarar för att hantera denna utrustning.
• Finns det tillräckligt med el (elskåp och uttag) på platsen?
• Finns det tillgång till vatten och avlopp?
• Att det finns tillräckligt med papperskorgar.
• Hur mycket sopor tror du att du kommer behöva hantera?
• Om du behöver hyra staket för att avgränsa evenemangsområdet?
• Kommer du att behöva ordna med försäljning av mat och dryck eller det finns redan på eller omkring evenemangsplatsen?
• Finns det tillgång till toaletter eller behöver du hyra bajamajor?
• Är det lätt att hitta till evenemanget eller behövs det skyltas extra?

TIPS!
Ta på er de gröna glasögonen redan i planeringen av evenemanget. Genom att marknadsföra ert evenemang med ett hållbarhetsarbete visar du besökare och samarbetsparter att ni prioriterar dessa frågor. Ni kan även minska evenemangets miljöpåverkan och bli en förebild för andra.

Ett stort lycka till med ert evenemang!

Till toppen