({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Cykel på stenblock

Fotograf: Mats Lind

Vett & Etikett vid träningscykling på Västgötaloppsbanan

Träningscyklingenhar ökat kraftigt. En del av mtb-spår och leder går på privat mark, till exempel delar av Västgötaloppets sträckning. Där är vi beroende av ett gott samarbete med markägare för att kunna erbjuda er rolig och utmanande MTB.

Då träningscyklingen har ökat kraftigt över året vill Västgötaloppsorganisationen påpeka ett antal grundregler som gäller och som skall följas :

 • Om arbete utförs utmed banan av till exempel markägare såsom skogsavverkning med mera, så gäller grundregeln som cyklist:
  • Stannar upp
  • Söker ögonkontakt
  • Passerar sakta då man fått ok från den som utför arbetet.
  • Om vi från Västgötaloppet har markerat banan med enduropilar, så följer man dom och inte sin GPS. Ni kommer att komma tillbaka på GPS-spåret.
  • Där skyltar är uppsatta ”känsligt område” så kör man sakta och följer pilarna.
  • Vid passering av personer som promenerar, så ger man sig tillkänna i god tid samt passerar sakta och säkert.

Ytterligare jättebra etikettsregler finns att läsa på Elna Dahlstrands blogg.

Vi från Västgötaloppet tycker att det är fantastiskt roligt att intresset för MTB har ökat i Ulricehamnstrakten, men befintlig bansträckning samt utveckling bygger på ett gott samarbete Västgötaloppet-Markägare-Cyklister.

Vänliga Hälsningar.
Pär Carlzén, Tävlingsledare
Björn-Ola Kronander, Bana- och markägarkontakter