({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Cykla och vandra i Sjuhärad

Dalumsleden
Dalum, Ulricehamn

34 km, Medel/Svår

På denna kulturled finns mycket att uppleva såsom natursköna platser, ett 50-tal gamla torp, Jordkulan i Nöre och många fornminnen. Leden är på totalt 34 kilometer men är lätt att korta av tack vare flera anslutningsstigar och bra bussförbindelser

Att upptäcka

Leden passerar platser där det finns eller har funnits gamla torp och backstugor, bronsåldersrösen samt kvarnstensbrott. Många geologiska formationer så som dödisgropar och moränåsar finns utmed leden där man också kan hitta en del intressanta växter. Leden är bitvis ganska kuperad och sommartid kan det förekomma en del betesdjur på vissa sträckor.

En grön äng med kor

Fotograf: Cykla och vandra i Sjuhärad

Service

Två vindskydd och flera fina rastplatser finns längs leden och en bit ifrån finns även rastplatsen jordkulan i Nöre som alltid är öppen. Här finns eldstad, vindskydd och toalett. Det finns inget boende i direkt anslutning till leden men i Trädet cirka 13 kilometer därifrån finns Frömans brygga där man kan bo i stuga. I Kölingared ligger STF vandrarhemmet Årås kvarn i vacker miljö, också cirka 13 kilometer från leden.

Ansvariga för leden: Dalums hembygdsförening.

 

Jordkulan i Nöre

Jordkulan uppfördes som nödbostad under 1800-talet. De sista inneboende i stugan flyttade ut år 1885.

Fakta om leden

Längd:

34 kilometer, men leden är lätt att korta av.

Område:

Ulricehamn

Markering:

Gul färg, anslutningslederna är markerad med blå färg. 

Svårighetsgrad:

Medel/Svår

Start och mål:

Leden är belägen i Ulricehamns kommun och har flera startpunkter. En lämplig startplats är vid Dalums kyrka, följ vägen mot Nöre mittemot kyrkan. Anslutningsled till Dalumsleden finns till vänster efter bostadshusen. Utmed väg 46 vid vägen mot Övre Vång finns parkeringsplats vid anslutningsled till Dalumsleden. Leden är konstruerad så att du med lite hjälp av stigar och vägar själv kan hitta dina egna rundslingor.

Hitta hit:

Kommunikationsmedel: Det går buss från Ulricehamn och Falköping till Dalum. Busshållplatserna Plate och Spångängen ligger närmast leden. Ta reda på avgångstiderna i förväg! Det finns goda bussförbindelser till Ulricehamn från både Jönköping och Borås.

Karta:

 

Klicka här för en interkativ höjdprofil för leden. Använding: Öppna länken och klicka på vandringsleden. Stäng sedan inforutan som poppade upp. När höjdprofilens graf är färdig ritad kan du flytta och zooma i kartan som du önskar. Håller du pekaren över höjdgrafen så ser du samtidigt vart du befinner dig på leden.

Karta för utskrift/nedladdning

Kontaktinformation

Ulricehamns Kommun


Telefon: +46 321 59 50 00


E-post: kommun@ulricehamn.se