({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Rådhuset
Ulricehamn

Huset hotades av rivning på 50-talet, men undkom och står kvar

Rådhuset uppfördes 1789-90 efter en stor stadsbrand 1788 och ritades av Thure G. Vennberg. Ritningarna godkändes på Stockholms slott 13 juni 1789.

Byggdes efter en stadsbrand

Det nuvarande rådhuset uppfördes 1789-90 efter en stor stadsbrand 1788 och ritades av Thure G. Vennberg. Ritningarna godkändes på Stockholms slott 13 juni 1789. Byggnaden var beklädd med gulmålad träpanel och fick över trappan mot torget ett gipsarbete med bokstaven U med krona över och äkta förgyllning. På 1800-talet reveterades husets ytterväggar. År 1904 fick det åter gul brädfordring och nytt tak. 1976 genomgick rådhuset en stor invändig restaurering.

Fotograf: Jan Töve

Medeltida stad 

Ulricehamn är en medeltida stad, från början en handelsplats utmed den gamla ridvägen i Ätradalen. Första omnämnandet i skrift är i Erikskrönikan från 1300-talet, då hette platsen Bogesund. 1741 fick staden sitt nya namn efter drottning Ulrika Eleonora. På stadens första stadskarta från 1643 finns ett rådhus markerat vid Stora Torget. Av äldre handlingar framgår att rådhuset haft flera olika placeringar i närheten av torget.

Skola och rådhus 

När rådhuset byggdes 1789 var det både rådhus och skolbyggnad. Ulricehamn har en av Västergötlands äldsta skolor, grundad redan 1597 av Karl IX. Skolan kallades pedagogien och rådhuset tjänade som skolbyggnad fram till 1868 då första folkskolehuset uppfördes på Jägaregatan 1.

Brandkår och Polis

I början av 1900-talet inrymdes Ulricehamns brandkår i byggnaden och från samma tid fanns även polisstationen här. Häktet som även användes som ”fyllecell” låg på nedervåningen i husets södra del. Först 1972 lämnade poliserna rådhuset. Boktryckeri och modeaffär är andra verksamheter som funnits i rådhuset. Stadens första lånebibliotek startades av Ulricehamns Arbetarförening i huset år 1881. Turistbyrån har också haft sina lokaler i huset. 

Arbetsrum för politiker 

Idag finns arbetsrum för Ulricehamns kommunpolitiker i rådhuset. På övervåningen ligger vigselrummet för borgerliga vigslar, ett vackert inrett rum i grönt med kakelugn och porträtt av drottning Ulrika Eleonora och kung Fredrik I. Luciakröningen sker varje år i december på rådhustrappan ut mot Stora Torget och i samband med detta får Årets idrottare i Ulricehamn ta emot sin utmärkelse.

 

Kontaktinformation

Rådhuset

Bogesundsgatan 25

52330 Ulricehamn


Telefon: +46 321 595000


E-post: kommun@ulricehamn.se

Hemsida: Till hemsida