({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Sten Sture Monumentet
Ulricehamn

Sten Sture dödligt sårad på Åsundens is.

Sten Sture-monumentet vid Skotteksgården strax utanför Ulricehamns centrum minner om striden på sjön Åsundens is år 1520 då Sten Sture den yngre sårades så svårt att han senare avled.

Sten Sture den yngre född 1493, död 1520, riksföreståndare i Sverige 1512-1520.

Militära uppdrag

Redan i tonåren ledde Sten Sture med framgång militära uppdrag i faderns kamp mot kung Hans. Vid faderns död satte han sig i besittning av dennes slottslän och vann allmogen på sin sida. Härigenom kunde han manöverera ut rådets kandidat i riksföreståndarvalet - Erik Trolle.

"Folklig diktatur"

Han tillhörde släkten Natt och Dag men antog namnet Sture och anslöt också till den tidigare förda sturepolitiken- en allians av allmoge, bergsmän och borgare mot rådsaristokratin. Hans styre kan karaktäriseras som "folklig diktatur". Sten Sture lät avsätta oppositionens ledare, ärkebiskop Gustav Trolle, och riva dennes borg Stäket. För detta blev han och hans anhängare bannlysta av påven.

Dödligt sårad på isen

Den nye unionskungen Kristian II:s invasion stoppades i slaget vid Brännkyrka 1518. Kristians legosoldater återkom 1520 genom Halland och i Slaget på Åsundens is vid Bogesund den 20 januari sårades Sten Sture svårt av en kanonkula som träffade honom i ett ben. Han avled några dagar senare, den 3 februari, på Mälarens is under transporten hem till Stockholm.

I samband med Stockholms blodbad senare samma år lät Kristian gräva upp Sten Stures lik och bränna det tillsammans med övriga avrättade personer.

Kontaktinformation

Ulricehamns Turistbyrå

Järnvägstorget 2B

52330 Ulricehamn


Telefon: +46 321 595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida