({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Katrin Högborn

Vädersholm borgruin
Ulricehamn

Medeltida befäst stormansgård

På ett näs vid sjön Mogdens södra strand ligger lämningarna efter Vädersholms befästa stormansgård - en borganläggning under 1300- och 1400-talet.

Gränsbygd

Under medeltiden utgjorde Västsverige en orolig gränsbygd mellan det svenska Västergötland och det då danska Halland och norska Bohuslän. Här strålade vägarna samman från skogarna i norr och öster med huvudvägen mellan Borås och Ulricehamn. En av dessa vägar kommer från höjderna i norr och svänger runt Mogdens östra och södra strand.

Heyne Snakenborg och drottning Margareta

På Vädersholm bodde en herreman med sin familj och sina underlydande. Heyne Snakenborg var herre på Vädersholm i slutet av 1300-talet. 1388-89 blev han belägrad av danska drottning Margaretas trupper. Margareta upprättade ett kronans förvaltningscentrum på Hökerum, 1 km väster om Vädersholm. Som siste innehavare av detta nämns Heyne Snakenborg, efter hans död övergick Hökerum till Gudhems kloster.

Livet på borgen

Borgen var som ett litet samhälle för sig. Innanför muren fanns förutom soldater bl.a. hantverkare av olika slag. Meningen var att man skulle klara sig länge härinne om borgen utsattes för belägring.

 

Arkeologin berättar

Vädersholms borg låg på en holme tudelad av en vallgrav under medeltiden. Idag står vattnet något lägre och därför ligger lämningarna på ett näs. Ibland när vattnet står högt, t.ex. på våren vid snösmältningen, kan Vädersholm åter bli en ö. Läget ute i Mogden gjorde Vädersholm svåråtkomligt för fiender.

Av borgen ser man idag tre kullar. På den högsta stod det centrala borgtornet, den yttersta kullen var troligen herremannens bostad, i den mellersta kullen finns resterna av en källare som ett trähus stått på. Byggnaderna för hantverk och bostäder låg utefter öns sidor.

 

Fynd från 1940-talets arkeologiska utgrävningar berättar att borgen var bebodd under 1300-1400-talen. Det mesta man fann var föremål som använts i hushållet samt rester av verktyg och vapen. Fynden finns idag i Borås museum.

Ving-ätten

1378 utfärdade Benedikta Gustavsdotter av Ving-ätten ett brev på "Wæthersholm" Gården var anlagd inom ett godskomplex som sedan gammalt tillhörde ätten. Troligen i denna socken låg en icke lokaliserad gård kallad Fagranäs, där Benediktas far riddaren Gustav Tunason 1341-50 utfärdade tre brev. (600 meter söder om Vädersholm ligger ytterligare två befästningslämningar, varav en skulle kunna vara Fagranäs.) Benedikta var gift med väpnaren Heyne Snakenborg. Han var en av kung Albrekts anhängare. 1379 fick han andelar av Vädersholm, och det var med stor sannolikhet hans sätesgård.

 

Hitta hit:

Skyltad från cykelvägen/banvallen i Hökerum.
Med bil: ta av från väg 40 vid Hökerum, kör norrut mot Hökerum. Sväng av mot Timmele.
Skyltat från vägen som “Borgruin”, smal bilväg sista biten. Parkering finns, ej bussparkering.

Kontaktinformation

Vädersholm

Hökerum, Ulricehamn


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida