({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Fotograf: Jesper Anhede

Pågående projekt

Destination Läckö-Kinnekulle AB har flera pågående projekt (bland annat LEADER-projekt) för att utveckla besöksnäringen i Götene, Lidköping och västra Skaraborg. Nedan ges en presentation av de pågående projekten i destinationen:

Kinnekulle Outdoor

Kinnekulle har fantastiska förutsättning för friluftslivsaktiviteter vilket vi med detta projekt vill ta tillvara på och därmed fortsätta Kinnekulles utveckling till den destination inom detta område som berget innehar potential att vara. Denna utveckling har hållbarhet som fokus  och syftar inte främst till att locka fler besökare utan att de som kommer ska få enklare att hitta runt och uppleva så mycket som möjligt när de väl är här. Götene kommun påbörjade ungefär samtidigt en utredning för hållbar infrastruktur för turism och vi kommer sammanlänka våra insatser med den handlingsplanen för att tillsammans investera i Kinnekulles framtid. För att konkretisera så kommer projektet Kinnekulle Outdoor från 2020 fram till år 2022 att göra följande:

 • Inventera Kinnekulleleden och förbättra skyltningen samt skylta till avstickare såsom tågstationer, caféer och besöksmål
 • Se över möjligheten att separera vandring och cykling på vissa sträckor för en bättre upplevelse för båda målgrupper
 • Skapa en servicestation för MTB där man kan tvätta av cykeln samt göra enklare underhåll
 • Utveckla och genomföra två MTB-träffar med inspiration från framgångsrika Läckö Kajakträff
 • Ta fram koncept för att ge besökarna möjlighet att betala och stödja framtida ledunderhåll
 • Ta fram en ny karta för Kinnekulles Friluftsliv som underlättar för både vandrare och cyklister att ta sig runt.
 • Producera film och foto samt paketera reseförslag

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-27 406

Online-bokningsbar besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle

Projektet vänder sig till företag och föreningar som har turistiska produkter som går, eller skulle kunna gå, att boka men som idag inte finns tillgängliga digitalt. De företag projektet ser behovet hos är de som klassas på ”Sverige- och Norden- nivå” enligt Turistrådets kvalificeringsmodell, ”Sverige Norden-Världen” och då inte har tillgång till det stöd som Turistrådet Västsverige erbjuder. Inom besöksnäringen är det småföretagare och föreningar som står för det mesta av destinationens utbud och innehåll i form av till exempel båtturer, guidade natur- och kulturupplevelser, provsmakningar av olika slag, biljetter till evenemang med mera som ännu inte är online-bokningsbara. Det finns en efterfrågan från dessa aktörer att få vägledning och stöttning i att genomföra denna transformation. För att således få sin verksamhet och sina produkter att bli tillgängliga och synliga digitalt. 

Genom en digital produktutveckling för besöksnäringen och föreningslivet i Götene och Lidköpings kommuner vill projektet tillgängliggöra och samla det bokningsbara utbudet i destinationen på ett och samma ställe. Genom andra projekt såsom SNV-supporten har vi sett resultatet av besöksnäringens utveckling och digitala tillgänglighet. Projektet skulle skapa förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas och digitaliseras, samla alla bokningsbara produkter på en samlingssida för enkel överblick för besökarna och därmed göra destinationens utbud tillgängligt på det sätt som kunderna idag efterfrågar.

Projektet blev godkänt i juni 2022 och kommer fram tills oktober 2023 att leverera följande:

 • En samlingssida med destinationens bokningsbara utbud
 • Kompetenshöjande insatser har genomförts (inspirationsföredrag och workshops)
 • Minst 15 aktörer har utvecklat sin online-bokning
 • Minst 60 online-bokningsbara produkter har utvecklats och finns tillgängliga i destinationen
 • Kommunikations- och marknadsföringsmaterial har tagits fram och publicerats digitalt

Läs mer och håll dig uppdaterad om projektet här

Projektledare
Paulina Kron 
paulina.kron@lackokinnekulle.se
0510-234 12

image401z.pngimagewa83q.png

 

Vill du läsa om våra avslutade projekt hittar du dem här!