({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Fotograf: Jesper Anhede

Pågående projekt

Destination Läckö-Kinnekulle AB har flera pågående projekt (bland annat LEADER-projekt) för att utveckla besöksnäringen i Götene, Lidköping och västra Skaraborg. Nedan ges en presentation av de pågående projekten i destinationen:

 

SMaRT- Sustainable Mobility Rural and urban Tourism

Projekt för att utveckla hållbart resande på landsbygden tillsammans med kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Götene och Grästorp under ledning av Destination Läckö-Kinnekulle och i samverkan med Varbergs kommun och Hjörrings kommun i Danmark.

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor. Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga transportalternativ för besökare. Projektet har som mål att identifiera åtgärder som stimulerar ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande.

De områden där projektet har som mål att identifiera lämpliga åtgärder:

 • Tydliga alternativa möjligheter för hållbarare resande.
 • Incitament att resa mer hållbart
 • Medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
 • Hållbara affärsmodeller för resealternativ
 • Tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen

Besök SMaRTs webbsida för mer information om projektet!

Tf projektledare
Helena Torsell
helena.torsell@lackokinnekulle.se
0501–75 50 39

Läs mer här!

SNV-Supporten

Om projektet
Syftet med projektet är få fler besöksnäringsföretag i Skaraborg att öka sin exportmognad för att kunna ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper. För att möta kundernas förväntningar på värdskap, digital närvaro, kvalité och hållbarhetsarbete kommer deltagande företag att erbjudas rådgivning, kompetensutveckling och nya nätverk. Genom fler nöjda besökare och ökad lönsamhet i företagen skapas förutsättningar för en fortsatt positiv tillväxt inom besöksnäringen i Skaraborg. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och drivs i hela Skaraborg.

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-27 406

 

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Vänerskärgården med Kinnekulle är namnet på det av Unesco utnämnda Biosfärområdet. Utnämningen erhölls av Götene, Lidköping och Mariestad tillsammans år 2010. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där hållbar besöksnäring naturligtvis är en viktig del. (Läs mer om Biosfär här: https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/biosfaromrade/?site=125)

Förutom att hållbarhetsarbete är en central del i Biosfärutnämningen är det också en ökande trend att besökare letar efter hållbara besöksmål, ofta med fokus på naturupplevelser. Under 2018 gjorde Destination Läckö-Kinnekulle tillsammans med Mariestad en förstudie för att undersöka intresset och möjligheterna för att utveckla detta mer, det arbetet är det som ligger till grund för och som också utgör syfte och mål för detta projekt. I arbetet så kommer man att ta utgångspunkt i de befintliga biosfärlederna för vandring och cykel och insatserna i projektet är inom följande områden:

 • Affärsutveckling (utveckla nav, ta fram reseförslag och marknadsföringsmaterial)
 • Kvalitetssäkring av lederna (inventera och ta fram serviceplan)
 • Turistväg (undersöka möjligheterna och ta fram information och marknadsföringsmaterial)
 • Kommunikation (Intern och extern kommunikationsplan tas fram)
 • Nätverk, samarbete och kunskap (för kunskap och information för företag och föreningar)

Projektet genomförs i samverkan med Biosfärkontoret samt Mariestads kommun. Biosfärkontoret är projektägare och det projektleds av Destination Läckö-Kinnekulle. Projektet startade upp i januari 2020 och kommer att pågå fram till och med september 2021.

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-274 06

Kinnekulle Outdoor

Kinnekulle har fantastiska förutsättning för friluftslivsaktiviteter vilket vi med detta projekt vill ta tillvara på och därmed fortsätta Kinnekulles utveckling till den destination inom detta område som berget innehar potential att vara. Denna utveckling har hållbarhet som fokus  och syftar inte främst till att locka fler besökare utan att de som kommer ska få enklare att hitta runt och uppleva så mycket som möjligt när de väl är här. Götene kommun påbörjade ungefär samtidigt en utredning för hållbar infrastruktur för turism och vi kommer sammanlänka våra insatser med den handlingsplanen för att tillsammans investera i Kinnekulles framtid. För att konkretisera så kommer projektet Kinnekulle Outdoor från 2020 fram till år 2022 att göra följande:

 • Inventera Kinnekulleleden och förbättra skyltningen samt skylta till avstickare såsom tågstationer, caféer och besöksmål
 • Se över möjligheten att separera vandring och cykling på vissa sträckor för en bättre upplevelse för båda målgrupper
 • Skapa en servicestation för MTB där man kan tvätta av cykeln samt göra enklare underhåll
 • Utveckla och genomföra två MTB-träffar med inspiration från framgångsrika Läckö Kajakträff
 • Ta fram koncept för att ge besökarna möjlighet att betala och stödja framtida ledunderhåll
 • Ta fram en ny karta för Kinnekulles Friluftsliv som underlättar för både vandrare och cyklister att ta sig runt.
 • Producera film och foto samt paketera reseförslag

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-27 406

 

Vill du läsa om våra avslutade projekt hittar du dem här!