Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Pågående projekt

  • 21 sep, 2017

Destination Läckö-Kinnekulle AB har tre pågående LEADER-projekt för att utveckla besöksnäringen i Götene och Lidköping. Nedan ges en presentation av de pågående projekten i destinationen:

SNV Supporten

Om projektet
Syftet med projektet är få fler besöksnäringsföretag i Skaraborg att öka sin exportmognad för att kunna ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper. För att möta kundernas förväntningar på värdskap, digital närvaro, kvalité och hållbarhetsarbete kommer deltagande företag att erbjudas rådgivning, kompetensutveckling och nya nätverk. Genom fler nöjda besökare och ökad lönsamhet i företagen skapas förutsättningar för en fortsatt positiv tillväxt inom besöksnäringen i Skaraborg. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och drivs i hela Skaraborg.

 

Resville – En dold pärla

Kort historik
En mil utanför Lidköping, längs ån Flian finns den lilla byn Resville. Det är en gammal kvarnby där det en gång som mest fanns sju kvarnar i den mycket natursköna dalgången. I byn som en gång kallats ”den vackraste hôlan i Sverige” finns flera medeltida lämningar från när det var en betydande kyrksocken. I en av de bevarade kvarnarna huserar Resville Bygdegille och de anordnar förutom ett uppskattat midsommarfirande våffelcafé flera gånger om året. Ytterligare tre kilometer från byn längs Flian finns också Kristinedals Fabriker som under förra sekelskiftet var en stor textilfabrik som idag är ett fascinerande industriminne.

Om projektet
Destination Läckö-Kinnekulle AB vill tillsammans med Resville Bygdegille i detta LEADER-projekt som har som mål att göra byn till ett mer attraktivt besöksmål och samtidigt göra den tillgänglig för fler. Projektet har tre centrala delar i kvarnmiljön, historisk promenadstig samt naturleden. I kvarnmiljön har hittills en informationsskylt samt promenadstigen iordningställts samt kanske framförallt har den vackra stenbron från 1800-talet fått belysning och under det kommande året så kommer det även komma upp fler informationsskyltar om de historiska lämningarna och en hinderbana för barn. Vidare kommer det att iordningställas en vandringsled längs med Flian som sträcker sig längs dalgången fram till Kristinedals Fabriker där det också kommer upp både rastplatser och informationsskyltar. För att marknadsföra det som skapas i projektet så kommer också evenemanget Resvilledagen genomföras två gånger under projekttiden.

Epokresan – I geologins fotspår på Kinnekulle

Kort historik
Kinnekulle är ett starkt besöksmålskluster med bland annat såväl historiskt betydelsefulla platser som unik natur och inte minst konsthantverk. Men mängden olika besöksmål skapar också viss förvirring och det väl använda uttrycket ”att inte se skogen för alla träd” kommer väl till pass när besökaren inte förstår varför man ska besöka Kinnekulle för att informationen ger så spridda budskap. Genom en workshop med aktörer såväl som föreningar som är aktiva på Kinnekulle framkom en efterfrågan på en guide som samlar ihop de olika besöksmålen på berget i en guide med ett gemensamt tema. Med det i åtanke föddes projektidén som sedermera blev Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle.

Om projektet
Ambitionen med projektet är att skapa en tematiserad rundresa vilket gör det enklare för besökaren att ta sig runt och upptäcka fler besöksmål på Kinnekulle, förenklingen gäller också de verksamma aktörerna på Kinnekulle när de ska rekommendera sina besökare vidare. I projektet kommer en rundresa att skapas på Kinnekulle utifrån 7 identifierade epoker som alla härrör till Kinnekulles unika geologi som är det som sammanför de olika besöksmålen. Besöksmålen synliggörs genom skyltning samt både en tryckt och en digital guide. Vidare så investeras i en utställning i tornrummen i Husaby kyrka (i samverkan med Götene Pastorat) samt kulturevenemang och guidningar. Projektet startades upp under försommaren 2017 och är nu i full gång med att producera den utveckling som ska finnas på plats inför sommaren 2018.

Kållandsö 2.0 – Något för alla året runt

Kort historik
Kållandsö är Vänerns näst största ö, belägen drygt en mil utanför Lidköping. Ön ligger i vackra Ekens skärgård i södra Vänern som totalt består av cirka 120 öar. Ön är rik på vacker natur, kultur och historia. Det finns flera restauranger och caféer samt gästhamnar och boenden samt aktiviteter men mycket är småskaligt med tanke på de möjligheter som finns och företag som därmed skulle kunna finnas. Många besökare kommer till Kållandsö för att besöka Läckö Slott som är ett stort besöksmål men Destination Läckö-Kinnekulle AB har tillsammans med aktörer på ön ambitionen att fler ska upptäcka mer av det som finns på ön och därmed stanna kvar längre.

Om projektet
Projektansökan tar sin utgångspunkt i affärsutveckling och knyter an till ett tidigare Leaderprojekt på ön, därav namnet Kållandsö 2.0. Då skapades den grund inom besöksnäring som man nu vill bygga vidare på. Innehållet i ansökan är format efter aktörer på Kållandsö som utgått dels ifrån sin egen men också besökares efterfrågan. Arbetet med projektet kommer att startas upp under hösten 2017 och förutom nätverksträffar och kompetensutveckling ingår att skapa en ordentlig guide för ön som även ska finnas som en digital lösning tillsammans med en karta som förutom vandrings- och cykelleder också märket ut leder för kajak och långfärdsskridsko. Nämnda led för kajak och långfärdsskridsko kommer att skapas i projektet tillsammans med förbättringar och sammanlänkande av befintliga cykelleder. De befintliga vandringslederna ska också kompletteras med skyltning som berättar om historiska händelser kopplade till platserna för att ge ytterligare värde samt med skattjakter för barn för att tilltala en ytterligare målgrupp. Projektet ska också utreda möjligheten att utveckla fisketurismen på ön. Slutligen kommer evenemang med koppling till cykling och kajak skapas samtidigt som Skärgårdsfesten ska fortsätta vidareutvecklas.

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv