({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Österplana hed och vall
Kinnekulle

Ett naturreservat sedan 1984 beläget på kalkstensplatå

Österplana hed och vall är ett 600 hektar stort område som avsattes som naturreservat 1984. Reservatet är beläget på Kinnekulles kalkstensplatå, den så kallade ortocerkalken, som är 50 m tjock.

Naturreservat

Syftet med naturreservatet är att för framtiden bevara en särpräglad naturtyp. Skötseln av området är i huvudsak årligt bete och röjningar vid behov.  Ortocerkalkens understa skikt, undre rödstenen som Östeplana hed och vall är beläget på, är utformad som en markant klev (rödstenskleven), som kan ses runt hela Kinnekulle. Rödstenskleven är gräns för reservatet i öster med vackra vattenfall och rasbranter.

Växtlighet

Läget på kalkstenslagret, med tunt jordtäcke, tillsammans med betet som pågått i många år och det milda klimatet har skapat speciella förutsättningar för den växtlighet som finns här. Naturtypen kallas alvar och återfinns endast på ett fåtal platser i världen. I Sverige finns den, förutom på Kinnekulle, också i Falbygden samt på Öland och Gotland. På våren växer orkidén Sankte Pers Nycklar i stor mängd på heden vid kyrkan. Växterna på det tunna jordlagret är oftast små och kryper utmed marken, t.ex. backtimjan och olika fetknoppsarter. Här kan man också hitta den lilla sällsynta kalknarven med vita blommor, som bara finns här och på Gotland. Inom reservatet finns även lövskogar och kärr.

Kulturhistoria

Så gott som hela reservatet har tidigare varit ängs- och betesmarker, förutom några åkrar i anslutning till de gårdar och torp som fanns här. Betet var magert på det tunna jordtäcket och under torra år svalt korna. Varje hemman ägde en bit av det så kallade täljstenslagret i kalkstenen, där man bröt byggnadssten för husbehov. Stora delar av det som tidigare var öppna marker har idag vuxit igen och flera gamla åkrar är granplanterade.

Örnekulla, Nyängen

St pers nycklar

Mandel-blom


Hitta hit kollektivt

Med beställningstrafik via Västtrafik kan du ta dig från valfri adress direkt ut till landsbygden. Närtrafik kör dig mellan valfria adresser inom det utmärkta området (se karta). Du ringer och beställer din resa minst 1 timme innan önskad avresa utifrån de förgivna tidsintervallerna (se tider). Att resa med Närtrafiken kostar som en vanlig enkelbiljett och du kan betala både kontant och med bankkort. Seniorkort gäller tillsammans med kortinspektion i Närtrafiken, däremot gäller inte Västtrafiks övriga periodbiljetter. Här hittar du Karta & tider för Närtrafik!

BESTÄLLNING AV NÄRTRAFIK: 0771 - 91 90 90

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

Kontaktinformation

Destination Läckö-Kinnekulle

Gamala Rådhuset, Nya stadens torg

53131 Lidköping


Telefon: +46 510 200 20


E-post: Skicka E-post

Hemsida: lackokinnekulle.se