({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Carolina Mann

Västerplana storäng
Kinnekulle

Vackert naturreservat

I detta vackra naturreservat stupar sandstensbranten nästan lodrätt ned mot vänerns strand. Här finner du fantastisk natur med unika arter.

Geologi

Området är beläget på Kinnekulles sandstenslager. Små bäckar letar sig fram i området i öst-västlig riktning. De bildar ståtliga fall när de når den nästan 30 meter höga branten mot Vänern. Den markanta sandstensbranten stupar nästan lodrätt mot Vänerns strand och här häckade pilgrimsfalken för ca 40 år sedan. Från branten har man en vidsträckt utsikt över Kinneviken med Kålland och Läckö slott samt Fågelöarna närmast stranden. På några ställen kan man klättra nedför sandstenskleven till Vänerstranden.

Växtlighet

Områdets södra del är en ekhage som betas. Den norra delen är igenväxt och betas inte. Det vanligaste trädslaget är ek, men här finns även ett stort inslag av andra lövträd såsom ask, alm, fågelbär, björk och rönn. På våren innan lövsprickningen täcks marken av vitsippor, gulsippor och nunneört. I försommartid blommar ramslöken som sprider sin lökdoft i hela området. Jätteekar finns framförallt i det igenväxta området med flera hotade arter av svampar, mossor och lavar. Branten ned mot Vänern kläs av en brantskog med ädla lövträd. Här breder murgrönan ut sig över stora områden. Både växt- och djurliv har utmed Vänerstranden inslag från havsstränder och påminner därigenom om att Vänern en gång var en vik av Atlanten.

Kulturhistoria

Området mellan Västerplana och Vänern var i forna tider stora sammanhängande slåttermarker, som beskrivs i Linnés västgötaresa från 1746. Av dessa slåttermarker återstår idag enbart en liten rest som kan ge en aning om vad Linné upplevde. Resten av markerna är uppodlade.

 

Hitta hit kollektivt

Med beställningstrafik via Västtrafik kan du ta dig från valfri adress direkt ut till landsbygden. Närtrafik kör dig mellan valfria adresser inom det utmärkta området (se karta). Du ringer och beställer din resa minst 1 timme innan önskad avresa utifrån de förgivna tidsintervallerna (se tider). Att resa med Närtrafiken kostar som en vanlig enkelbiljett och du kan betala både kontant och med bankkort. Seniorkort gäller tillsammans med kortinspektion i Närtrafiken, däremot gäller inte Västtrafiks övriga periodbiljetter. Här hittar du Karta & tider för Närtrafik!

BESTÄLLNING AV NÄRTRAFIK: 0771 - 91 90 90

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

Kontaktinformation

Götene-Lidköping Turistbyrå

Nya stadens torg, Gamla Rådhuset

53131 Lidköping


Telefon: +46 510 200 20


E-post: Skicka E-post

Hemsida: lackokinnekulle.se