({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Holsljungaturen
Svenljunga

5 mil lång cykelled i varierat landskap

Turen bjuder på varierad cykling på mindre landsvägar och grusvägar. Du startar på Svenljunga torg därefter en kortare sträcka på större väg, v154. Följ Ätran från Svenljunga söderut tills du når Östra Frölunda. Efter att du korsat Ätran går turen norrut mestadels på grusvägar i skogslandskap tills du når Holsljunga där turen blir mer backig. Du passerar förbi kyrkor och sjöar blandat med skogs- och jordbrukslandskap tills du når Ätran och följer den sista biten tillbaka till Svenljunga. Längs Holsljungaturen finns det övernattningsmöjligheter.

ETAPP 1 Svenljunga-Örsås, ca 7 km (30 min)

Starta vid Svenljunga torg, följs Kindsvägen söderut, cykla tills du når korset vid Stapelvägen. Sväng vänster mot väg 154. Ta första höger in på Kyrkogatan och följ denna tills du når väg 154. Följ väg 154 söderut en kortare stäcka och ta sedan vänster vid skylt Örsås 1. I Örsås vägkorsning, ta vänster vid skylt, Ambjörnarp 13, Örsåsgården 2. Här går också cykelleden Västgötaleden. Följ vägen tills du når Örsås kyrka.

ETAPP 2 Örsås-Östra Frölunda, ca 15 km (45 min)

Stanna till en stund eller passera Örsås vita stenkyrka, lite längre fram till vänster ligger hembygdsgården och Örsåssjön som är en riktigt svensk idyll. I Örsås finns gott om fornlämningar och även Rörstorps kulturstig. Strax efter Örsås ser man en skylt Assmebro. Cykla över Assman följ skylt Drägved 14. Efter cirka 200 m följ skylt höger, Östra Frölunda 13. Du passerar ett öppet jordbrukslandskap med rikt fågelliv där ofta tranorna syns till på våren. Vid skylt Faxsjön finns möjlighet för ädelfiske. Innan du når Ö. Frölunda passerar du Lerbäcksbyn, en gammal förläggargård med övernattningsmöjligheter.

ETAPP 3 Östra Frölunda-Holsljunga camping, ca 12.5 km (50 min)

Du cyklar över Ätran när du kommer in i Ö. Frölunda. Passera igenom Ö. Frölunda och ta höger mot Överlida i korsningen. Följ vägen en bit norrut och ta vänster mot Överlida 10. Turen går nu mellan hagar och bondgårdar. Vid gul skylt Hiå 6 tar du höger. u cyklar nu in på grusväg som kantas av skog. Följ denna väg i cirka 6 kilo-meter. Du kommer nu till en korsning, fortsätt rakt fram i korsningen och följ grusvägen ytterligare ca 3 km rakt fram till Holsljunga. Följ vägen rakt fram genom byn tills du når korsningen av väg 154. Cykla rakt fram och korsa väg 154. Fortsätt rakt fram och följ skylt mot Torestorp och Öxabäck. I en korsning ser ni på höger sida av vägen Holsljunga kyrka och till vänster ligger en härlig långgrund badplats och en camping med sommarcafé. Stanna gärna till och ta en fika eller ett bad.

ETAPP 4 Badplats Holsljunga-Badplats Revesjö, ca 8 km (30 min) 

I korsningen vid kyrkan tar ni höger mot Revesjö 8. Vägen går mellan åkrar och ängar och ni ser sjön Karken framför er precis när vägen svänger skarpt vänster. Följ vägen åt vänster uppför backen. Vägen övergår nu till grusväg som ni följer rakt fram. Denna etapp består av kuperad väg med backar. Följ grusvägen i ca 5 km rakt fram tills ni ser Kyrkesjön på er vänstra sida och kommer till korsningen vid Revesjö kyrka. Önskar ni ta ett dopp, ta höger mot Karkashult så kommer ni till Stora Kvarnsjöns badplats.

ETAPP 5 Revesjö kyrka-Svenljunga torg, ca 8 km (30 min)

I korsningen vid Revesjö kyrka följer ni skyltning, Svenljunga 8. Följ sedan skyltning mot Svenljunga. Delar av sträckningen går på grusväg. Håll till vänster när vägen delar sig vid skylten Axelfors 2. Ni möter så småningom upp Ätran på er högra sida och följer den hela vägen tillbaka till Svenljunga.

Fakta om leden

Längd:

50 km

Ungefärlig tid:

3 - 3,5 timmar

Markering:

Markering saknas.

Svårighetsgrad:

Större delen är asfalterad och relativt lättcyklad. Etapp 4 är kuperad. 

Start och mål:

Torget i  Svenljunga. 

Hitta hit:

Till Svenljunga centrum tar du dig enkelt via länsväg 156 eller 154. Hit kan du även åka med buss med Västtrafik. 

Karta för utskrift/nedladdning

Kontaktinformation

Svenljunga Kommun

512 51 Svenljunga


Telefon: +46 325 180 00


E-post: Skicka E-post