({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

41. Hafsåsen – Bland bluffande blommar och peppriga mossor

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Hafsåsen är en av flera höga, branta och botaniskt rika bergsryggar i denna del av Dalsland. Men här finns åtminstone två arter som gör Hafsåsen unik: en orkidé som bluffar bin och en pepparstark mossa.

Rödsysslan är inte vår mest praktfulla orkidé, men definitivt en av de mest eleganta, både till form och färg. Dessutom är den, som många orkidéer, gäckande. Det är långt ifrån säkert att man återfinner den där den blommat tidigare år. När Dalslands Botaniska Förening för några år sedan inventerade 18 kända lokaler för rödsysslan i landskapet fann man den bara på sju. Tre av dem låg på Hafsåsen.
Liksom flera andra fina naturområden i denna del av Dalsland är Hafsåsen en bergsrygg med branta sidor, uppbyggd av Dalformationens bergarter och bevuxen med gammal och relativt orörd skog. Att leta efter en gracil orkidé i sådan terräng är ingen lätt uppgift, men ett tips är att hålla sig i lövskogarna i sluttningen ner mot Knarrbysjön. Två av de platser där orkidén blommade 2014 fanns i reservatets norra del, en i söder.
Om sökandet skulle lyckas, glöm inte att kolla om det ligger ett litet bi och sover inne i rödsysslans blomma. Den pollineras nämligen av blomsovarbin. Lurade blomsovarbin, för rödsysslan bjuder inte på någon nektar. Det gör däremot blåklockan, där blomsovarbiet normalt söker mat och sängplats. Rödsysslan snyltar på det partnerskapet genom att låtsas vara blåklocka. Man kan tycka att biet får skylla sig själv som inte kan skilja på röda och blå blommor. Men insekter ser inte rött. I den del av spektrum som biet kan se (och som vi människor delvis är blinda för) är blåklockans och rödsysslans färger nästan identiska. Dessutom blommar rödsysslan ett par veckor före blåklockorna, just när blomsovarbiets hanar kläckts och börjar flyga.
En annan raritet på Hafsåsen är mossan pepparporella, som bara finns på ett fåtal platser i Sverige. Två lokaler hittades här 2001. Sitt namn har den fått på grund av sin brännande smak, en egenskap som närbesläktade arter saknar.
Om man inte vill leta bin i blommor eller tugga på mossor kan man spana efter hackspettar. Här finns chans att möta inte bara de vanliga arterna, utan även mindre hackspett och med en stor portion tur även gråspett.
På bergsryggen ovanför branten växer grov gammal tallskog. Utsikten är vidsträckt, främst österut. (Hafsåsens högsta topp, markerad med ett röse, ligger strax utanför reservatet.)

Hafsåsen är naturreservat, ca 50 ha. Här finns inga leder eller andra anordningar för besökare.

 

Hitta hit:
Hafsåsen ligger nära Fengersfors. Strax norr om samhället tar man av från vägen Fengersfors - Edsleskog vid skylt ”Naturreservat”. Följ den lilla grusvägen några hundra meter. Parkeringsmöjligheter i vägkorsningen vid nästa skylt (N59.001415 O12.469700). Följ vägvisningen norrut till fots. Efter ytterligare några hundra meter finns en informationstavla. En omarkerad stig fortsätter in i reservatet, men förlorar sig så småningom i den kuperade terrängen.
Hafsåsens topp och reservatets norra delar nås bekvämast via en skogsbilväg som utgår från vägen Fengersfors - Edsleskog ca 3 km norr om samhället. Det är ca 1,5 km promenad eller cykeltur, vägen är bommad.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se