({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
pappersremsor

Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvar

Visit Dalsland AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Visit Dalsland har även utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

 
Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

När och hur sker behandling av personuppgifter?

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) sparas i vårt datasystem för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Detta gäller kontaktpersoner för olika former av samarbetspartners, t. ex. besöksnäringsföretag, turistorganisationer, kommuner, politiker mm. Uppgifterna raderas vid inaktualitet.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och seminarier sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för kurser och seminarier sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av våra publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med tävlingar sparas bara så länge som krävs för att utse en vinnare.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig raderar vi dina personuppgifter.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. DTAB har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om allergier och specialkost förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Då arkivlaglagen och offentlighets- och sekretesslagen är överordnade GDPR kan personuppgifter som utgör allmän handling komma att lämnas ut till tredje part.

Bild och film

Nödvändiga samtycken har inhämtats för samtliga bilder och filmer som används av Visit Dalsland. 

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies", som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Länkar

På vår webbplats dalsland.com förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 
Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.


Rätt att begära information

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Din skriftliga begäran skall skickas till Visit Dalsland AB, se kontaktuppgifter nedan.

Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta oss så att rättelse kan vidtas.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen: johan.trollnas@dalsland.com. 

Vill du begära ut dina personuppgifter använder du följande adress:

Visit Dalsland

Nils Ericsons väg 1 | 464 72 Håverud

www.dalsland.com