({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Drott Gyllenberg år 1955/ Skara Gille

Temavandring- Hisnande historia- del 2: Dåtida Skara
Skara

Upplev dåtidens Skara i nutidens stadsrum

På tusen år hinner mycket hända. Medeltiden är alltid närvarande i stadsmiljön, men här finns spår från de flesta epoker.

Några av Skaras elskåp har fått ett nytt trevligare utseende och blivit en fin detalj i stadskärnan som bidrar till spännande information och kunskap. Elskåpen är nu folierade med ett gammalt foto från kvarteret där elskåpet står.

Följ turen Dåtida Skara och upplev vår stadsmiljö från svunna tider!

Vandringen startar och slutar vid Skara Stadshus.
Promenaden tar cirka 30 minuter.

Ladda ner kartan för turen Dåtida Skara. (Pdf)
 

1. Järnvägsgatan 16 (nuvarande HSB)

Byggnaden uppfördes 1938 och är ritat av Jacob J:son Gate. Byggdes för Sparbanken som fanns där 1939 – 1984. Fotograf: G Reimers 1933.

 

2. Järnvägsstationen och Björndammen

Skara blev järnvägsknut 1887. Storhetstiden var på 1940-talet, kallades då ”Europas största smalspåriga järnväg” Stationshuset uppfört 1900, arkitekt Carl Österman. Björndammen fick namn efter byggnadschef Björn Hansson, den anlades 1954. Fotograf: Västergötlands Museum

Läs gärna mer om missförståndet kring arkitektens namn: När gamla missförstånd blir till sanning – rättelse om arkitekten till Skaras järnvägsstation - Skara kommuns startsida

 

3. Klostergatan vid Tvärgatan

Klostergatan åt söder, till vänster Tvärgatan. Kvarteren till vänster om bilen revs på 1960-talet. Fotograf: Egil Torgny

 

4. Klostergatan

Bilden tagen söderifrån upp mot Stortorget. Det stora trähuset till vänster Zetterwallska, revs och ersattes med Centrumhuset i mitten av 1960-talet. Fotograf: Drott Gyllenberg 1955.

 

5. Stortorget, Marumsgatan

På mitten av 1700-talet fick torget namnet Stora Torget, innan dess benämndes det Torget och Stortorget kom till på 1880-talet. En brunn för vattenhämtning vid brand fanns på torget, denna lades igen 1900 och 1939 efterträddes den av Krönikebrunnen. Fotograf: Stig Rehn.

Det finns fler temavandringar du kan gå på egen hand. Ladda ner foldern Temavandringar eller hämta den i Stadshusets Kontaktcenter. (Kostnad 20,-)
 

Skara kommun Fastighetskartan © Lantmäteriet Geodatasamverkan. Kartorna är framtagna av Skara kommun 2022.

Kontaktinformation

Skara kommun

Södra kyrkogatan 2

53239 Skara


Telefon: +46 511 32000


E-post: upplevskara@skara.se

Hemsida: upplevskara.se