({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Helena Långström Schön

Temavandring: Grönskande överraskningar
Skara

Fem parker med olika karaktär

Skara är en grön och lummig oas med många ståtliga träd, inte minst i Botan. Gröna överraskningar hittar du också på andra platser. Upplev sagolikt vackra Valle när körsbärsträden blommar. Här finns sex naturreservat med varierande flora och fauna. Vid Remningstorp hittar du ett fint arboretum invälvt i skogen. 

Start och mål vid Skara Stadshus.
Promenaden tar cirka 45-60 minuter.

Ladda ner kartan för turen Grönskande överraskningar. (Pdf)

Grönskande överraskningar

Ladda ner foldern Temavandringar eller hämta den i Stadshusets Kontaktcenter. (Kostnad 20,-)

Temavandringar

 

1. Krabbelund

Så heter lunden med hästkastanjer, öster om domkyrkan. Den anrika skolkören MV (Musikens vänner) börjar och slutar sina sångkvällar här i maj, efter att ha sjungit i Botan och sprungit runt Viktoriasjöarna.

2. Botan

I Skaras egen lilla oas hittar du spår ändra från 1700-talet. Här påbörjade Peter Hernquist (lärjunge till Linné) den botaniska trädgården redan 1776 och än i dag är det en grön, levande plats att njuta av.

På informationstavlan vid entrén till parken kan du läsa om Botans tillkomst. Idag finns 350 träd, en rhododendron- och azalealund och en örtagård i parken, som Linné-lärjungen Peter Hernqvist grundade.

Bland parkens många träd lever nu bland annat en rad fladdermusarter. Här växer nationalträdet ornäsbjörk som alla kommuner fick som gåva under Linnéåret, och två vänskapsträd (kärrekar) som kommunen har fått av vänorten Zeven i Tyskland.

Den över hundraåriga idegranen växer bredvid katsuraträden som har hjärtlika blad och doftar pepparkaka om hösten. I örtagården kan du se hur de gamla medicinalväxterna har använts genom århundraden. Den öppna "studentvallen" inramas lämpligt nog av björkar, bland annat himalayabjörk, kamtjatkabjörk och körsbärsbjörk.

3. Domprosteparken

Här växer tre annorlunda träd: korkalm, japansk magnolia och rödek. Korkalmen har en mycket karaktäristisk bark. Mangolian ingår i ett släkte som omfattar runt 120 olika arter. Magnolior fanns redan på dinosauriernas tid och pollinerades av skalbaggar, eftersom det då inte fanns några bin. Rödeken får en vacker sprakande färg. Den har lite mer spetsiga och flikiga blad än den vanliga skogseken.

4. Stadsträdgården

Här hittar du gulbrokig rödask och kinesisk sekvoja. Det sällsynta trädet har mycket speciella fläckliga blad som skiftar i gult och grönt. Missa inte att besöka den lummiga Fornbyn och ta en paus under den stora eken.

5. Biblioteksparken

I denna skuggiga miljö växer fylldblommig hästkastanj och rödblommig hästkastanj. Träden planterades en gång som en hyllning till en framstående reumatikerforskare och dennes medarbetare.

Vandringen är ett sammandrag ur skriften "Parkguide" av Emelie Karlsson Landén. I guiden finns mer information och ett längre vandringsförslag. 

Ladda ner Parkguiden eller hämta foldern i Stadshusets Kontaktcenter. (Kostnad 20,-) Parkguide

Skara kommun Fastighetskartan © Lantmäteriet Geodatasamverkan. Kartorna är framtagna av Skara kommun 2022.

Kontaktinformation

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2

532 31 Skara


Telefon: +46 511 32500


E-post: upplevskara@skara.se

Hemsida: upplevskara.se