({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

12. Öster om Grann - En tidsresa vid Grann

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Den gamla körvägen längs sjön Grann är inte bara vacker. Den inbjuder till en tidsresa och en liten upptäcktsfärd i ett förlorat landskap.

Längs östra sidan av sjön Grann slingrar sig småvägar och stigar genom ett omväxlande landskap. Här finns grov och högstammig barrskog, branter med mossbelupna stenblock, lummiga lövlundar och öppna odlingsmarker runt gamla torp och gårdar. Allt som oftast bjuds på utblickar över glittrande vatten.  
Frodiga hasselsnår i granskogen och brudborstens purpurröda blomkorgar i vägkanterna signalerar att markerna här inte hör till de allra magraste. Vid Sandbäcken har man funnit orkidén brudsporre.  
Visst kan man uppleva detta landskap till fots, men det blir långa sträckor att gå på väg. Mer njutbar blir turen på cykel. Då kan man – om man så vill – ta sig runt hela Grann på småvägar på några timmar.
Ett par kilometer av turen på östsidan går längs en gammal körväg. Här har människors hästdragna kärror färdats i århundraden, men bilsamhällets tentakler har aldrig nått ända hit. I dag är vägen mer en stig, men den är jämn och fin och utan svårighet framkomlig med cykel.  
Den gamla körvägen inbjuder till en tidsresa! Använd den gamla häradskartan från 1890-talet och färdas genom nutid och dåtid. Vad kan spåras av 1800-talets odlingsmarker i dagens landskap? Vad finns kvar och vad har förändrats?

Ett litet område vid Tjärsviketjärnet är klassat som nyckelbiotop. I övrigt har området inget formellt naturskydd.Hitta hit:
Området nås från väg 164 mellan Bengtsfors och Ed. En bra utgångspunkt är Norebyns Café & Camp, som ligger utmed vägen vid Granns sydsida (N58.931230 O12.132048).
Härifrån följer man vägvisning mot Bligan. Turen längs östsidan, upp till Henneviks Ed är ca 5 km enkel väg (rödmarkerad här på kartan). Det finns inga ledmarkeringar, men det är lätt att hitta ändå. Cykelturen runt Grann blir 25–30 km.

 

Karta över området 

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se