({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

3. Stora Les branter – En storslagen strandremsa

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Mellan byn Valberg i söder och Sinstebo i norr – en sträcka på sju kilometer – vänder Skogsdal ryggen mot en av Sveriges mäktigaste sjöar. Det ser inte direkt inbjudande ut, men landskapet är storslaget och gömmer dessutom en och annan lummig överraskning.

Stora Les östra strand är med få undantag brant och svårtillgänglig, och det gäller även partiet norr om byn Valberg. Här reser sig urbergskullarna på några ställen nästan 100 meter över sjön. I stupen har av och till både pilgrimsfalk och berguv funnit skyddade bohyllor. På bergsryggarna växer gles och vresig tallskog, där träden kan vara upp mot 200 år gamla.
De gamla gårdslägena – Fagersand, Risnäs och Stamnåra – är ljusare inslag i barrpälsen. De flesta odlingsmarker är sedan länge övergivna och igenväxande, men inslaget av lövträd sätter ännu sin prägel på landskapet. Vid Risnäs har ideella krafter hållit lövängar och gamla åkrar öppna genom röjning och slåtter. Här har den utrotningshotade grynlaven sin kanske rikaste förekomst i Sverige. Restaureringen av odlingsmarkerna har skapat precis de förhållanden som laven behöver: gamla lövträd i ljusa miljöer, men ändå skyddade från direkt solljus. Grynlaven är en så kallad oceanisk lav, som trivs i den höga luftfuktigheten nära havet. I det här fallet bidrar säkert Stora Le till den oceaniska miljön. Sjön isläggs långtifrån varje vinter och tre miljarder kubikmeter vatten sätter rimligtvis sin prägel på lokalklimatet.

Vid Fagersand kan man finna kantlöken, en av den dalsländska florans verkliga specialiteter. Slåttergubbe och slåtterfibbla är andra arter som vittnar om markernas odlingshistoria. På solexponerade hällar växer bland annat blodnäva och bergjohannesört.  

Stora Les branter är naturreservat. Det omfattar 318 ha, plus vattenområden i Stora Le. Reservatet är nytt (beslutat våren 2017) och inga anordningar för besökare är ännu på plats.


Hitta hit:
Området ligger vid östra stranden av Stora Le norr om byn Valberg (ca 4 km norr om Ed). Trots att stränderna är branta finns det några platser där man kan lägga till med båt eller kanot. Eds Motorbåtsklubb har en brygga i Ekeviken på Stamnåraudden. En kanotrastplats planeras på Fagersandsnäset.
Området kommer att göras tillgängligt även från landsidan genom en tillfartsväg och markerade vandringsleder till de finaste strandområdena. Se länsstyrelsens hemsida för uppdaterad information.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se