({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Vanja Leander

8. Danshöjden - Landskapsdramatik och torphistoria

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Det påstås att traktens ungdom samlades här för att ta en svängom förr i tiden. Men det finns inte mycket som liknar ett dansgolv i gammelskogen vid Svarttjärnets strand. Danshöjden och dess omgivningar är ett stycke landskapsdramatik, om än i den lilla skalan.

Danshöjdens östra brant hänger bokstavligen ut över de gamla odlingsmarkerna vid torpet Rönningen. Under överhänget står en samling vitnade trästolpar lutade mot berget. En gång, när årets höskörd var bärgad, ställde den siste torparen in hässjestörarna här, i gott regnskydd.
Rönningen byggdes 1818. Man vet att torpet var bebott fram till 1920, då änkan efter skräddaren Vilhelm Hultgren flyttade härifrån. Kanske fortsatte granngården Björnliden att bruka jorden på Rönningen ännu en tid, innan någon för sista gången samlade ihop hässjestörarna och ställde in dem under berget. Att det var länge sedan är uppenbart. I dag växer hög granskog på de gamla inägomarkerna under branten.
Mycket tyder på att skogen runt den gamla inägomarken fått stå i fred ännu längre än hässjestörarna. Grov skog av gran och tall dominerar på Danshöjdens rygg, och här finns många mossor och lavar som signalerar att skogen är gammal och opåverkad.
Stigen som söker sig upp under branten ser också ut att ha gamla anor. Någon har lagt ner möda på att göra vandringen i det steniga och kuperade landskapet lite lättare. Block har rullats undan och svackor fyllts ut. Detta är ett verk av Alfred på Udden, ett bygdeoriginal som var närmast besatt av den här sortens anläggningsarbete. Så besatt, enligt den muntliga traditionen, att familjen till sist måste gömma undan hans spade för att få honom att sluta.
Tack vare Alfred är det lätt att vandra ner mot Svarttjärnet på andra sidan ryggen. Fortsätter man längs stranden kan man stöta på bävern, eller åtminstone spår av dess verksamhet, i våtmarken och bäcken vid tjärnets sydspets.
Att ta sig upp på Danshöjden är förenat med viss möda. Toppen ligger 50 meter över sjöns yta, och stigningen är brant. Namnet Danshöjden har tolkats bokstavligt, men det verkar osannolikt att bygdens ungdomar faktiskt tog sig upp på berget för en svängom på lördagskällarna. Det är svårt att hitta något som liknar ett brukbart dansgolv häruppe, även om man tänker bort fällen av gråvita renlavar. Man får nog söka en annan förklaring till namngivningen. Men fint är det ändå.

Danshöjden är naturreservat, 9 ha. En vandringsled, som delvis följer gamla stigar, planeras i reservatet.

 

Hitta hit:
Området ligger vid byn Svarttjärn omkring 15 km norr om Bengtsfors. Från väg 172 Bengtsfors–Årjäng tar man av mot Sillerud/Krokfors. Vid nästa vägskäl följ vägvisning mot Solvik och fortsätt 2,3 km (genom Svarttjärns by). Ta till höger vid skylt ”Naturreservat”. Parkering vid vägens slut (N59.127927 O12.279555).

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se