({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Jesper Anhede

Vandra på Kinnekulle

Att ta sig runt på Kinnekulle till fots är ett fantastiskt sätt att uppleva den underbara naturen. Här finns många fina vandringsleder där den mest kända är Kinnekulle vandringsled som går runt berget. Den är 45 kilometer lång och går förbi de flesta av de stora sevärdheterna. Känner du för en kortare promenad kan man välja att gå delar av denna led och knyta an till de andra.

Kinnekulleleden
Kinnekulleleden är en fristående led runt Kinnekulle vid Vänern. Den är väl markerad och lättvandrad sam har även fem kortare promenadalternativ (2-7,5 km). Karta med ledbeskrivning i skala 1-40 000. Längs leden finns fyra vindskydd, samt ett flertal rastplatser med bänkar och bord. Dricksvatten finns på ett fåtal ställen längs leden men med tag gärna eget vatten. 

Mycket att upptäcka längs vandringen

En vandring på Kinnekulle är inte bara en vandring för att komma framåt. Här går du genom ett kulturlandskap med spår långt tillbaka i tiden i form av kyrkor, stenbrott och gamla byar. Den vackra...

 

Sörboleden
Sörboleden är ca 3 km lång och börjar vid Dalakvarn i utkanten av Lundsbrunn. Stigen går in i en djup ravin som bildades efter istidens slut då ett stort jordskred inträffade. Genom det rinnande vattnet har ravinen sedan utvidgats. På vandringen får man flera gånger korsa ån på små broar. Naturen är orörd och växtligheten är rik. Här växer t.ex. gråal och strutbräken, gul svärdslilja och gullpudra.

Pilgrimsled Läckö Slott-Forshem
En pilgrimsvandring handlar både om att göra den yttre vandringen och att få uppleva naturen och få nya intryck. Men det handlar även om att varva ner och göra en inre vandring. Vandringen följer en enkel rytm av vandring, vila, och enkla andakter. Den moderna pilgrimsvandringen kan beskrivas med några nyckelord som påminner om behov som finns i dagens samhälle: Långsamhet, frihet, tystnad, bekymmerslöshet, enkelhet, andlighet och delande.

Deletappen över Kinnekulle är 19 km lång och är utmärkt med S:t Olofskorset. Leden går att vandra i båda riktningarna.