({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Om Kulturkvarteret

Kulturkvarteret Pedagogien är en kreativ mötesplats för Hjos invånare och ett spännande besöksmål för alla turister. Här samsas turistbyrå, utställningslokaler, biograf och bibliotek under ett och samma tak.

Byggprocessen Kulturkvarteret Pedagogien

Kulturkvarteret har byggts i tre etapper. Utställningslokalerna i den gamla Samskolan var de första att renoveras och dessa lokaler invigdes 17 maj 2013. Drygt 40 000 personer besökte dessa utställningslokaler under det första året. Den stora dragaren var utställningen om Svenskt Tenn, men även utställningar såsom fotoutställningen om Tre Trästäder porträtterade av de tre fotograferna Pieter ten Hoopen, Elin Berge och Lars Tunbjörk samt glasutställning av barnbarnen till Simon Gate, Astrid och Aino.

2014 fortsatte sedan byggprocessen och den så kallade Grönköpingssalen revs för att ge vika åt en helt ny byggnad, den nya entrén med turistbyrå, tidningsrum och caféhörna. Denna nya byggnad ligger centralt i kvarteret och binder samman flera olika byggnader, byggnadsstilar och tidsepoker. Det befintliga stadsbiblioteket och biografen Park ligger nu under ett och samma tak tillsammans med utställningslokalerna i Samskolan samt den inflyttade turistbyrån vid entrén, det nya tidningsrummet och caféhörnan.

Den tredje och sista etappen kommer innebära att byggnaden Park som inrymmer biograf och samlingssal renoveras. Renoveringsstart är planerad till hösten 2016. 


Historia Park och Samskolan 

Medborgarhuset Park är en karaktäristisk femtiotalsbyggnad. Invändigt hittar du omsorgsfullt valda material så som grå kalksten, rött tegel och naturfärgat trä. Samskolan är betydligt äldre och inrättades redan år 1898 som en privat skola som drevs till 1912 då skolan ombildades till Hjo kommunala mellanskola. Kommunal mellanskola förblev den sedan till 1948, då skolan återigen ombildades, denna gång till Samrealskola.