({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Hjo /
 • Grill- och picknickplatser i Hjo
Två tonårstjejer har picknick i Hjo Stadspark.

Fotograf: Jesper Anhede

Grill- och picknickplatser i Hjo

 • Visit Hjo - Hjo turistinformation

Ta med lunchen eller middagen och laga den utomhus på någon Hjos grillplatser. Här nedan hittar du karta över alla platser, kort information om varje plats samt vad du bör tänka på när du grillar.

Kika gärna på googlekartan över grill- och picknickplatser i Hjo. Det är också utmärkt vilka vindskydd som har iordningställda platser för grillning/eldning.

GRILL- & PICKNICKPLATSER

 

 

 

GRILLPLATSER INNE I STADSKÄRNAN

Hjo Stadspark >> - tre grillplatser

 • Vid gångstigen längs Vätterstranden nedanför Experimenthuset och Biergarten finns två större runda grillar med tillhörande sittplatser.
 • Vid Stadsparkens lekplats finns en större gjuten grill.
 • Vid Villa Rosell finns grill. 

Strandpromenaden >> - två grillplatser

 • Längs Strandpromenaden (Jönköpingsvägen) finns två större gjutna grillar. Grillarna ligger i södra änden av promenaden. Längst söderut på promenaden finns även en offentlig toalett. 

Södra piren >> - två 2 grillplatser

 • Två grillar med med tillhörande sittplatser; en mindre, samt en större längst ut på piren. I hamnområdet finns även offentliga toaletter. 

Actionparken >> - en grillplats

 • Vid Guldkrokens idrottsområde.

 

 

 

GRILLPLATSER UTANFÖR STADSKÄRNAN

Stämmorna, Mullsjön >> - en grillplats

 • En mindre grill med fin utsikt över Mullsjön, med tillhörande sittplats och offentlig mulltoa. 

Varpets badplats, Mullsjön - en grillplats 

 • En gjuten större grill. Här finns även offentlig toalett. 

Högalidens Friluftsområde >> - fyra grillplatser

 • Fyra grillar; två vid Friluftsfrämjandet, en vid orienteringsklubbens lokaler och en utmed motionsspåren.

Utmed Västra Vätterleden - flera grillplatser 

Vindskydd Lingonudden - en grillplats

 • Söder om Hjo, vid Erikssonsdammen, finns både vindskydd och grillplats. Platsen ligger precis intill Erikssonsdammen. Ta gärna med eget grillgaller.

 

Fotograf: Alexander Green

 

 

 

UTRUSTNING AV GRILLAR

 • De flesta grillar är utrustade med galler (ej vid Lingonudden). 
 • Till samtliga grillplatser tas eget kol eller ved med.
 • Det finns flera olika typer av grillar - gjutna grillplatser eller mindre grillar.
 • I anslutning till grillplatserna hittar du oftast sittplatser.

 

 

 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU ELDAR OCH GRILLAR

Att göra upp en eld där du befinner dig ger en frihetskänsla. Men, det är några saker du bör tänka på när du eldar i naturen: 

 • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda eller grilla innan du tänder din eld (tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand).
 • Gör upp eld där risken för spridning är minimal, samt på en plats där du inte skadar mark eller vegetation runtomkring; grus eller sandig mark är lämpligt underlag.
 • Elda inte direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. 
 • Grilla helst på fasta grillplatser. 
 • Se till att du har med vatten att släcka med.
 • Ha alltid uppsikt.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Du får använda nedfallna och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved.
 • Det är inte tillåtet att hugga/såga ner träd, buskar eller att ta ris, grenar eller bark/näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved.
 • Ta ansvar för att elden blir släckt. 
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark; glöd från en cigarettfimp kan tända en brand.
 • Vid användning av kolgrill - ta hand om kolen på ett säkert sätt efter avslutad grillning (det kan ta upp till 24 timmar innan kolet är tillräckligt svalt för att sluta orsaka brand. Tänk också på att inte ställa en varm grill nära en husfasad och släng aldrig kol ihop med brännbart material).

Läs mer om att elda i naturen hos Naturvårdsverket >>

 

 

 

BRANDRISK OCH ELDNINGSFÖRBUD

Var försiktig vid eldning och grillning. Risken för bränder kan vissa torra perioder vara stor. För att hålla dig uppdaterad om det råder eldningsförbud i Hjo kommun, besök gärna Länsstyrelsens eller Hjo kommuns hemsida - se länkar nedan.