({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Visit Hjo

Stadshuset, Stora Torget

Hjo Stadshus är byggt i ett nedtonat funktionalistiskt formspråk med klassiska drag. Byggnaden är ritad av arkitekt Birger Jonson och är en god tidsrepresentant för det sena 1930-talets arkitektur.

Det första stadsfullmäktigesammanträdet hölls i de nya lokalerna den 12 januari 1938. I Hjo Tidning, för övrigt en av landets minsta tidningar som fortfarande ges ut, kunde man på fredagen 14 januari efter sammanträdet läsa om invigningen:

”Det såg högtidligt ut i det nya stadshuset på onsdags eftermiddag. Före timslaget för invigningsceremonin gingo frackklädda herrar, en och annan med glänsande ordnar på bröstet, och togo lokaliteterna i betraktande. Den akademiska kvarten gick, men då var landshövding Mannerfelt anländ och högtidligen inleddes med att Hjo manskör sjön Stenhammars ”Sverige”…. 

Muralmålningar i vestibul

Vestibulen innanför den stora entrén - ingång från torget - är utsmyckad med muralmålningar med hjomotiv. Målningarna är utförda av Hugo Borgström. Väggarna illustrerar hantverks- och jordbruksnäring samt handel och sjöfart i Hjo. 

 

Södra väggen 

Två hjobor har med säkerhet identifierats på målningarna. På södra väggen är det Lorentz Bergman (1864-1952), kruk- och kakelugnsmakare, skald och tillika redaktör för Hjo Tidning. Här skrev han bland annat under signaturen "Elbe". 

Thumbnail image

Norra väggen 

På den norra väggen är det mannen längst till höger, som lagar fisknät, som identifierats som Hjalmar "Tuppen" Karlsson. Han var gift med Ella "SjuarsElla" Karlsson. De bodde en tid vid Sandtorget och därefter i gamla ordenshuset "Guldkrokens Ros", som tidigare varit auktionslokal, och på senare år loppis, på Skolgatan 13. 

Thumbnail image

 

Läs mer

Du kan läsa mer om Hjo Stadshus i Per-Göran Ylanders bok Hjo Stadshus. Boken finns att låna på Hjo Stadsbibliotek eller att köpa på Hjo Bokhandel eller Hjo Turistinformation. 

In English >>

 

Snabbfakta

Hur många stopp: 12  
Vad gör man: vid varje stopp/skylt, scanna QR-kod
Startplats: en av de 12 stoppen
Vad behöver jag: mobiltelefon, QR-kodscanner 
Tidslängd: ca 1 timma
Vandringssträcka: 
ca 1,5 km
När på året: 
hela året
Pris:
GRATIS