({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Jesper Anhede

Stadsgården, Regeringsgatan 6

Stadsgården har innehållit flera verksamheter genom årens lopp. Här fanns en gång i tiden stadens rådstuga, telegrafstation, lånebibliotek och polisstation med tillhörande häkteslokaler.

Inne på den här stora gården, ner mot Hjoån, fanns tidigt ett garveri och på gårdsplanen övade stadens ”elitbrandkår” under ledning av kontorschef K.G. Swedenborg. I brandstationens höga torn hängdes slangarna på tork. Här tände man varje kväll en lampa för att hålla trästadens största fara borta, ”den röda hanen”. Än idag kan du om kvällarna se ljuset tändas i tornet.

I gårdens byggnader finns idag privatbostäder, snickeriverksamhet och hantverkslokaler.

Fotograf: Jesper Anhede

Brandstationens torn idag 

 

Fotograf: Arkivbild Hjo hembygdsförening

Den gamla telegrafstationen sett från Regeringsgatan

 

Fakta om Stadsgården 

Putsning av trähus ("revetering" eller "rappat trähus") började tillämpas under 1700-talet och blev vanligt i början av 1800-talet. Syftet var dels att höja träbyggnadens status och ge den karaktär av stenhus, dels att höja brandsäkerheten. För att få putsen att fästa på timmerstommen finns olika metoder.

  1. Råhuggning, tätt sittande spånor höggs upp i timret
  2. Pliggning, tusentals träpluggar slogs in i timret.
  3. Reveteringstegel, tunna tegelplattor spikas på fasaden.
  4. Vassrör, på senare tid i form av reveteringsmatta (trådnät och vassrör)
  5. Spräckpanel, diagonalspikade ribbor

På detta hus som vetter mot Regeringsgatan, har alla metoderna använts. Här bredvid QR-koden, bakom glaset, syns metoderna 2 och 5 i kombination med björkris. Vanligaste putsytan är slätputs eller spritputs. Spritputs är ett blött bruk som kastas på med slev och som inte slätas ut.

In English >>

Snabbfakta

Hur många stopp: 12  
Vad gör man: vid varje stopp/skylt, scanna QR-kod
Startplats: en av de 12 stoppen
Vad behöver jag: mobiltelefon, QR-kodscanner 
Tidslängd: ca 1 timma
Vandringssträcka: 
ca 1,5 km
När på året: 
hela året
Pris:
GRATIS