({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hornborgasjön /
  • Hornborgasjön – ett bevingat paradis för fler än tranorna
tre sångsvanar

Fotograf: Tore Johansson

Hornborgasjön – ett bevingat paradis för fler än tranorna

  • Josefin Nilsson, Naturum Hornborgasjön

I Hornborgasjön finns det fler fåglar än tranor. Här har närmare 300 fågelarter setts. Välkommen till en av landets främsta fågelsjöar - hem åt svarthalsade doppingar och svarttärnor.

Plötsliga vingslag syns över Hornborgasjön. En ung havsörn sveper över den blanka vattenytan och skapar oreda bland gässen och änderna. Hornborgasjön är på många sätt en unik plats. Fågellivet vid sjön är myllrande oavsett årstid.

Hornborgasjön är bland annat en av landets viktigaste sjöar för de fåglar som flyttar. Under både våren och höstens flytt passerar många fågelarter sjön. Då syns bland annat arter som pilgrimsfalk, blå kärrhök, gluttsnäppa och brushane vid sjön. Allra flest fåglar är det i sjön under hösten. Då kan tiotusentals fåglar rasta i sjön samtidigt. De stannar till vid sjön för att äta innan de fortsätter sin flyttning söderut.

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Känt för sina doppingar 

Hornborgasjön är inte bara en viktig plats för flyttande fåglar. I omgivningarna runt sjön häckar omkring 80 fågelarter. Det innebär att de parar sig, bygger bon och sedan föder upp sina ungar här. I sjön häckar ytterligare omkring 50 olika våtmarksberoende fåglar. Under våren och försommaren är Hornborgasjön med andra ord en sprudlande barnkammare. Några av sjöns kanske mer kända invånare är en typ av fåglar som kallas för doppingar.

Alla Sveriges fem olika arter av doppingar syns regelbundet i sjön. Den eleganta svarthalsade doppingen är en av arterna som häckar här. Den är ovanlig i Sverige och bygger ofta sina bon tillsammans med de skrattmåsar som finns i sjön. Skrattmåsen är en viktig fågelart i Hornborgasjön. Många arter gör precis som den svarthalsade doppingen och bygger sina bon i skrattmåsarnas kolonier. På så sätt får de hjälp med att skydda sina ungar. Skrattmåsen är nämligen en högljudd invånare. Om en brun kärrhök kommer svepande för nära skrattmåsens koloni flyger snabbt hela flocken upp. En vit svärm av fåglar skränar ilsket tills rovfågeln gett sig av. 

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Läten från vassen

På våren ekar fågelsången över Hornborgasjön. Efter en vinter där övervintrande havsörnar och kungsörnar kanske är den största behållningen vid sjön så är våren en annan tid. Många fåglar återvänder till sjön för att häcka här. I snåren runt sjön sjunger näktergalen och från vassen hörs både rörsångare och trastsångare sjunga. En av de arter som du verkligen kan njuta av under våren är storspoven. I det böljande odlingslandskapet runt sjön står både storspoven och sånglärkan för ljudkulissen. Storspoven är en gulbrun fågel med långa ben och en lång böjd näbb. Att höra storspovens flöjtande sång en vårkväll är en svårslagen upplevelse.

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Svarttärnor

Svarttärnan är en annan av de många arter som häckar vid sjön. Den trivs i sjöar där det finns gott om vegetation. Hornborgasjön är med andra ord en perfekt plats för den eleganta tärnan. Med gråa vingar och ett svart huvud sticker svarttärnan ut bland sina vita släktingar. Vid Hornborgasjön kan du få uppleva hur den likt en svala flyger och snappar åt sig insekter i luften. Även småfiskar står på menyn hos svarttärnan.  

Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vilka fåglar som just observerats i området!

Mer om Hornborgasjön