({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Tre tranor som går på en åker.

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Höstens fågelmöten Vid Hornborgasjön

  • Josefin Nilsson, naturum Hornborgasjön

Flockar efter flockar med fåglar i skyn. Änder, gäss och svanar som samsas i vattnet. Hornborgasjön är en av landets viktigaste lokaler för rastande fåglar. Under vissa höstdagar kan upp till 50 000 gäss och änder rasta samtidigt i sjön. Det är en magnifik upplevelse.

Ett moln med starar flyger förbi så nära att vingslagen hörs. Bland de ännu daggdränkta tistlarna letar steglitserna mat. Hösten är en tid som bjuder på många fantastiska fågelmöten vid Hornborgasjön.

När dagarna blir kallare rör sig åter fåglarna söderut. De syns rita v-formationer på himlen. Just Hornborgasjön är en av de platser där stora mängder av fåglar passerar under sin flytt. Sjön lockar många fåglar till att stanna och samla kraft inför den fortsatta flytten. Allt från gäss till olika arter av vadare syns vid sjön. Några av de arter som du kan se i flockar om flera hundra är sothöns, snatteränder, brunänder och bläsänder. Ofta behöver du ha en tubkikare för att kunna se dem på bästa sätt. Både Fågeludden på östra sidan av Hornborgasjön och Trandansen i södra delen av sjön är bra platser att besöka för att spana efter fåglar på hösten.


Höstens tranor

På hösten hörs också tranornas röster på nytt i skyn. Bland ropen hörs också ett ljusare pipande läte. Lätet kommer från tranornas ungar. De ungar som fötts under sommaren gör nu sin första flytt söderut. Från slutet av augusti och in i oktober flyttar många tusen tranor förbi sjön. Så här års är tranorna mer skygga och de sprider på dagarna ut sig i landskapet och letar mat. En anledning till att de är mer skygga är just att ungarna nu är med på flytten. Det bästa sättet att njuta av tranor på hösten är att ta sig till Trandansen i den södra delen av sjön. Här kan du se när tranorna flyger in till sjön i solnedgången för att stå sovandes i vattnet. Kanske har du också turen att få se en ägretthäger gå runt och leta mat ute i sjön?

Varma termikvindar

Soliga höstdagar bildades det ofta termikvindar över Hornborgasjön. Det är de platåberg som finns runt sjön som gör att de varma stigande vindarna bildas. Dessa termikvindar är väldigt uppskattade av såväl tranor som rovfåglar. Om du ser en flock tranor eller en rovfågel som cirkulerar högre och högre upp i skyn så rör det sig troligtvis just om fåglar som drar nytta av termikvindarna för att stiga högre. Många olika arter av rovfåglar syns ofta vid Hornborgasjön på hösten. Några av arterna som du kan ha tur att se är pilgrimsfalk, fjällvråk, brun kärrhök, fiskgjuse, havsörn och tornfalk.


Lär dig mer om Hornborgasjöns fåglar på naturum Hornborgasjön, Broddetorp!

Naturum Hornborgasjön

 

Mer om Hornborgasjöns fåglar