({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Svart och vit fågel med brun näbb som simmar i vattnet. Det är en Storskrake.

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Vinterns fågelmöten vid Hornborgasjön

  • Josefin Nilsson, Naturum Hornborgasjön

Havsörnar som seglar högt högt upp i skyn. Vackra salskrakar som letar mat under ytan. Även vintertid kan du möta många fåglar vid Hornborgasjön.

Fågeludden

Vintern vid Hornborgasjön är en omväxlande tid. Så länge sjöns vattenyta inte har frusit så brukar många fåglar samlas i det öppna vattnet. Då kan du bland annat se knölsvan, storskrake och sothöns i sjön. Om du ska besöka Hornborgasjön för att skåda efter fåglar är Fågeludden på östra sidan av sjön en bra plats. 
 
Vid Fågeludden kan du vandra längs en spång ut till ett utsiktstorn. Från utsikten kan du med kikare se ut över en stor del av sjön. Om du har tur kanske du kan få se salskraken simma i vattnet. Hanen av salskraken är alldeles kritvit med inslag av svart. Även honan är elegant och har ett brunt huvud med inslag av vitt och svart. Salskraken föder upp sina ungar i sjöar i Norrlands inland. På vintern flyttar många av dem till Svarta havet eller Kaspiska havet. Men några kan bli kvar i Sverige. Hornborgasjön är en av platserna där salskraken syns flera gånger varje vinter. 

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Rovfågelmöten

Även flera arter av rovfåglar brukar spendera vintern vid Hornborgasjön. Både vid Fågeludden och vid Trandansen i södra delen av sjön kan du se fjällvråk och havsörn. De syns ofta här under vintern.  

Fjällvråken är en brun och vitspräcklig rovfågel. Den påminner mycket om ormvråken men är ljusare och lite större. Den syns ofta ryttla. Det innebär att den står stilla i luften medan den spanar efter sorkar.

Mötena med vinterns rovfåglar är alltid lika mäktiga. Havsörnen är Sveriges största fågel och kan ha en vingbredd på upp till 240 centimeter. Under vissa delar av vintern brukar örnarna utfodras vid Trandansen. Det är Falbygdens fågelklubb och föreningen Örn-72 som står bakom matningen. Om du under den här tiden tar dig till utsiktskullen bredvid infocentralen Trandansen kan du ha turen att se örnar. En kikare är dock ett måste eftersom örnarna håller till längre bort. Mer information om örnmatning vid Hornborgasjön hittar du på www.hornborga.com 

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Varfåglar och gärdsmygar

En annan av vinterns fåglar vid Hornborgasjön är den ljusgråa varfågeln. Den har ett svart streck över ögonen som ser ut som en mask. Ofta sitter den i en buske eller ett träd och spanar efter ett byte. En varfågel äter allt från gnagare till fåglar. Den kan faktiskt ta fåglar som är lika stora som trastar. Varfågeln kan du om du har tur bland annat få se vid Trandansen och vid Ytterberg. 
På dina vinterutflykter till Hornborgasjön kan du också ha turen att möta en av Sveriges minsta fåglar. Gärdsmygen. Ofta syns den med sin lilla stjärt rakt upp i vädret medan den far fram i risiga buskar och letar mat. Då kan du också höra ett smattrande varnande ljud från fågeln. Gärdsmygen är en av Sveriges minsta fåglar. Den lilla bruna fågeln väger inte mer än nio gram. 

Liten brun/grå fågel som sitter på en gren. Den heter Gärdsmyg.

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Artportalen

Är du nyfiken på vilka fåglar som setts vid Hornborgasjön den senaste tiden? 

 

Läs mer om Hornborgasjöns fågelliv