({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Var med och bevara en unik miljö!

Är du en husbilsägare som strävar efter en mer hållbar semester och livsstil? Varje resa du gör är en möjlighet att göra en positiv skillnad för  platsen du besöker. Läs vår tips här nere och hjälp till att minska semesterns miljöpåverkan och bevara de platser du älskar att utforska och ge tillbaka till miljöer som ger så mycket glädje att besöka. Så låt oss tillsammans ta hand om Hornborgasjön och njut nu av din husbilssemster med medvetenhet och ansvar. För en grönare och mer hållbar husbilslivsstil.

Handla lokalt

Genom att handla på marknader, butiker och restauranger/caféer som ägs eller drivs av lokala krafter stödjer du lokalsamhället och får samtidigt en extra minnesvärd upplevelse.

Respektera natur och djurliv

Området runt Hornborgasjön rymmer en mängd växter och vilda djur. Hjälp till att bevara detta genom att inte plocka blommor, störa djurlivet eller skräpa ned. Tänk särskillt på fågellivet! Inne i naturreservatet gäller särskilda regler. 

Tider för fågelskydd
I Hornborgasjöns södra del gäller så kallat fågelskydd mellan den 1 mars och den 15 juli. Med södra delen menas området söder om Almeö och utloppet. I sjöns norra del gäller fågelskyddet mellan den 20 mars och den 15 juli. Under dessa perioder är det förbjudet att vistas i området.

Följ Allemansrätten

Utanför naturreservatet gäller allemansrätten. Tänk på att den också medför skyldigheter. Gå inte över tomter, planteringar eller annan mark som kan skadas av din vistelse. Glöm inte heller att stänga grindarna efter dig när du går igenom beteshagar.

 

Hundar är välkomna!

Alla hundar är välkomna till Hornborgasjön. Men under vår och sommar behöver du enligt lag hålla extra koll på din hund. Då får din hund vistas maximalt en meter ifrån dig. Det betyder i de flesta fall att hunden måste vara kopplad. Bestämmelsen gäller mellan den 1 mars och den 20 augusti, och syftar till att skydda vilda djur när de föder sina ungar. Inne i naturreservatet måste hunden alltid hållas kopplad.

Sopsortera & vatten

Sopsortera och håll rent
Genom att plocka upp skräp och fimpar, även det som andra lämnat efter sig, visar vi respekt för naturen och inspirerar andra att följa vårt exempel. Sopsortering är ett annat viktigt steg för att minska vår påverkan på planeten, även under semestern. Ta dig tid att hitta närmaste återvinningsstation eller ta med dig soporna hem för korrekt bortskaffande.

Att undvika att slänga matrester utomhus, det är ett sätt att skydda våra djur. Svinpest är en allvarlig sjukdom som kan spridas när vilda eller tama djur äter matrester som innehåller kött. 
Vatten är en viktig resurs – använd det sparsamt för framtida generationer. Töm aldrig gråvatten eller latrin i naturen.

Kör försiktigt och ta hänsyn till andra

Respektera hastighetsbegränsningar och trafikregler, särskilt på smala vägar där du kan möta cyklister och vilda djur. Välj om möjligt större vägar. Kör extra långsamt där det finns risk att störa fåglar och andra djur. Tänk på att när du följer trafikreglerna ökar säkerheten för alla på vägen, även de som vandrar eller cyklar. Det uppskattas av lokalbefolkningen, skapar en positiv upplevelse för alla besökare och främjar harmonin på vägarna runt Hornborgasjön.

Visa hänsyn inför lokalbefolkning och andra besökare. Det bidrar till att skapa en fridfull upplevelse för alla. Behandla platsen som om du själv bor där.

Skydda kulturarvet

Motstå frestelsen att ta med ”resminnen” när du vandrar bland historiska och kulturella skatter runt Hornborgasjön. Låt i stället skatterna förbli intakta för framtida generationer. Att respektera dessa platser är att vårda vår gemensamma historia och det rika arv som går hand i hand med den.

Använd ställplatser

Parkera gärna din husbil på ställplatser. Då stödjer du den lokala ekonomin, sliter inte på naturen och får samtidigt en trevlig vistelse.

Tanka miljöbränsle

HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) är en biodiesel som tillverkas av förnybara råvaror som vegetabilisk olja och animaliskt fett. Den är känd för att ha mycket låga utsläpp av koldioxid och andra skadliga partiklar jämfört med vanlig diesel. Överväg att tanka HVO 100 om din husbil är godkänd för detta miljöbränsle. Då minskar du din husbils miljöpåverkan.

Stöd lokala naturvårdsprojekt

Att lämna ett bidrag till ett naturvårdsprojekt är ett bra sätt att engagera sig i denna vackra plats. Med ditt bidrag hjälper du till att bevara mångfalden runt Hornborgasjön. Lär dig också gärna mer om områdets historia och rika djur- och kulturliv. Ett bra sätt är att besöka Naturum Hornborgasjön. Med fördjupade kunskaper får du också en ännu bättre upplevelse från ditt besök.

Minimera din miljöpåverkan

1. Återanvänd förpackningar
2. Sopsortera
3. Kompostera

Visit Hornborgasjön

Kom gärna med fler tips eller synpunkter på vår husbilssida!
/Anna
anna.martinez@falkoping.se