({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Maggie Grundén, ordförande i näringslivsorganisationen Destination Skaftö

Fotograf: Margareta Anderberg

Aktuellt från Destination Skaftö

Näringslivsorganisationen Destination Skaftö samlar besöksnäringen på Skaftö alltsedan organisationen bildades 2020. Ordförande Maggie Grundén berättar här om det arbete som pågår i organisationen.

Destination Skaftö är en samverkansplattform för att ta tillvara på och föra fram gemensamma intressen gentemot kommun, region och andra organisationer. Destinationsövergripande marknadsföring och arbete med utvecklings- och samordningsfrågor är andra uppgifter. Syftet är att verka för lokal utveckling på bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering av evenemang, aktiviteter och projekt.

 

Vill stärka besöksnäringen året runt

 

- När vi startade Destination Skaftö så hade vi höga ambitioner att utveckla nya aktiviteter och evenemang för att stärka besöksnäringen året runt på Skaftö. Pandemin och dess restriktioner bromsade vårt arbete och möjligheterna att bjuda in nya och gamla medlemmar till möten men nu har vi haft ett kreativt år!

 

- Vi har stärkt upp vår kommunikation och marknadsföring för Skaftö året runt. Vi har tagit fram en logotype och trycksaker, bl a uppdaterat broschyren ”Skaftö – En livslång kärlek” som förenar oss i extern marknadsföring. Utöver detta driftar vi denna sida www.skafto.nu, FB sidorna Destination Skaftö samt Visit Skaftö samt Instakontot Destination Skaftö, berättar ordförande Maggie Grundén.

 

Skaftödagar och höstmarknad

 

- Arbetet med Skaftödagarna är omfattande och vi alla gläds åt att evenemanget kunde genomföras i år den 1-3 juli. Programmet var fullspäckat med över 50 olika programpunkter som attraherade olika målgrupper. Parallellt med detta arbete har vi också arbetat med att tillsammans med Marie Erbéus fortsätta utveckla Skaftös höstmarknad som gick av stapeln 17 september.

 

Samverkan

 

- I min roll som ordförande så arbetar jag med besöksnäringens strategiska frågor som berör hållbarhet, tillgänglighet och andra olika utmaningar som vi företagare inte kan klara själva utan detta gör vi i nära samverkan med Lysekils kommun. Vi samverkar också bl a med Skaftö Öråd, Turistrådet Västsverige, Skärgårdarnas Riksförbund och Leader Bohuskust och gränsbygd.

 

- Besöksnäringen är en näring som ger goda affärer och utvecklar vår fantastiska ö så att fler kan bosätta sig här, men en omfattande turism under ett fåtal sommarveckor belastar och påverkar också naturvärden. Därför är det viktigt att vi tillsammans, näringslivet, de bofasta, alla stugägare och kommunen har en nära samverkan för att utveckla, förvalta och förädla varsamt och hållbart.

 

- Vi välkomnar dig som bor eller vistas ofta på Skaftö att haka på och bli medlem i Destination Skaftö. Tillsammans stärker vi varandra, spånar fram nya kreativa idéer och har riktigt trevligt tillsammans!

 

Styrelsen

 

Styrelsen utgörs av representanter för Skaftös boenden, marinor, restauranger, handel och aktivitetsföretag. Styrelsen består av Maggie Grundén (ordförande), ledamöterna Carolin Bäcker, Christina Ingemarsdotter (vice ordf), Josefin Göthesson, Åsa Hansson, Jan Olofsson (kassör), Anton Svensson och Elin Thyni. Suppleanter är Regina Cederfeldt, Peter Samuelsson och Jonas Wilén.

Länk till artikel med Maggie Grundén och Caroline Bäcker där de berättar mer om bakgrunden till och grundadet av Destination Skaftö. Till artikel >>