({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Destination Skaftö
Caroline Bäcker & Maggie Grundén

Fotograf: Margareta Anderberg

Destination Skaftö – ny näringslivsorganisation för besöksnäringen

  • Margareta Anderberg

Näringslivsorganisationen Destination Skaftö är en ideell, politiskt och religiöst oberoende förening och samverkansplattform för lobbying mot kommun, region och andra organisationer, destinationsövergripande marknadsföring och arbete med utvecklings- och samordningsfrågor. Föreningen har till ändamål att initiera, driva och koordinera utvecklingsinsatser och projekt på Skaftö med besöksnäringen i fokus. Syftet är att verka för lokal utveckling på bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering av evenemang, aktiviteter och projekt. Organisationen har som uppgift att marknadsföra Skaftö samt att utveckla och stärka varumärket och besöksnäringen på Skaftö.

I styrelsen sitter representanter för Gullmarsstrand, Brygghuset, Slipens Hotell, Skaftö Golfhotell, Hannas i Hamnen, Ladan på Skaftö, Balanspunkten/Kajak i Grundsund, Skaftöguiden, Skaftö Folkets Hus, Skaftö GK, Lyckans Slip, ICA Nära Grundsund och Tempo Skaftöhallen.

 

Ordförande för näringslivsorganisationen som bildades under våren är Maggie Grundén med rötter i Grundsund. Hon är idag delägare och aktiv i driften av Pelles Rökeri, Grundsunds Bed & Breakfast samt Appetito Restoranti Italiano i Sälen. Där har hon också tidigare varit näringslivschef i Malung-Sälen.

 

- Destination Skaftö behövs för samordning och samverkan när det gäller näringslivsutveckling kopplat till samhällsutveckling för Skaftö. Besöksnäringen är säsongsbetonad och en trendkänslig näring som alltid är under förändring och just nu i Covid-19 tider står vi ett läge där vi verkligen måste samverka och ställa om och det gör att vi behöver tänka utifrån ett helhetsperspektiv och hjälpa varandra.

 

- Var och en näringsidkare är bra på att själva utveckla sina produkter och tjänster och det finns hög kvalitet på Skaftö, men när det gäller att samverka och tänka utifrån ett hållbarhetsperspektiv och när det gäller att skapa tillgänglighet och ta hänsyn till att jobba enat enligt de riktlinjer och direktiv som finns, så behöver vi tänka nytt tillsammans, menar Maggie.

 

Caroline Bäcker, Hannas i Hamnen och Ladan på Skaftö, har drygt 30 års erfarenhet i besöksnäringen och har varit med och sett många konstellationer av olika turistorganisationer, nationellt som internationellt.

 

- I slutändan är det alltid bäst att det är företagen som arbetar tillsammans med destinationsutveckling och marknadsföring.

 

- För många år sedan arbetade jag med hotell i Vanuatu. Då och där fanns inga pengar för att ha en turistbyrå som kunde marknadsföra Vanuati i Australien som var den största marknaden för destinationen. Vad vi då gjorde var att hotellen slog sig ihop med flygbolagen och startade en egen turistorganisation för att marknadsföra Vanuatu.

 

- Jag har också varit med när man i Lysekil försökt driva turistorganisation i olika former under åren och med serviceavgifter. I längden gick inte det. Det räckte aldrig till med de pengarna. Man måste idag hitta andra sätt att arbeta på och hitta finansiering. Det som Leader/EU projektet Destination Skaftö nu har kommit fram till är att vi har startat en ny näringslivsorganisation där vi gemensamt arbetar för marknadsföring av Skaftö och där vi kommer att jobba på att hitta nya sätt att dra in pengar till denna organisation för långsiktig destinationsutveckling och gemensam marknadsföring av Skaftö som besöksmål.

 

Skaftö Öråd har under drygt 3,5 år fram till 31 maj 2020 varit projektägare av Leader/EU projektet Destination Skaftö som verkat för att utveckla besöksnäringen på ön, initiera evenemang året runt och marknadsföra Skaftö inte bara i högsäsong utan även under resten av året i Kvalitetssäsong.

 

- Denna insats är ett komplement och extra stöd till det Lysekils kommun har resurser att göra för besöksnäringen idag. Lysekils kommun har hela kommunen i fokus, vi har Skaftö specifikt i fokus. Skaftö har sedan tidigare av Turistrådet Västsverige lyfts fram som en unik Destination i Västsverige att marknadsföra med sin natur och kultur, det tas nu till vara på och vidareutvecklas, förklarar projektledare Margareta Anderberg.

 

- Skaftö har idag 7 boendeanläggningar, 10 restauranger/café, 11 affärer, 12 aktivitetsföretag, 4 mat- /fiskaffärer, 3 större fullservice gästhamnar och drygt ett 40-tal aktiva föreningar och har publika evenemang året runt som är värda att lyftas fram och marknadsföra. Utöver detta har vi fantastiska vandringsleder runt hela ön och fina cykelleder. Skaftö är en upplevelse både i högsäsong som kvalitetssäsong.