({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Turismutveckling Falköping

Luttra gånggrift
Falköping

Berömd gånggrift på Falbygden

Luttra gånggrift är en av de mest berömda av Falbygdens ca 270 gånggrifter och kanske den mest fotograferade. Den uppfördes under stenåldern, för cirka 5000 år sedan.

På Falbygden minner väldiga megalitmonument - både på den omgivande landsbygden och inne i själva Falköping- om hur de första bönderna i landet begravde sina döda och markerade sin närvaro för eftervärlden. Här finns inte mindre än 2/3-delar av alla gånggifter i Sverige, det vill säga stora gravmonument av kolossala stenar. 

Luttra gånggrift har en byggnadsstil som är typisk för Falbygden. Den uppfördes under stenåldern, för cirka 5500-5000 år sedan, som en grav för många. Inuti gånggriften har arkeologer hittat ben från cirka 100 individer. Förutom ben efter gravlagda människor fann man bland annat även pilspetsar av flinta, bennålar samt hängen av ben och djurtänder. Gånggriften har ett enda takblock kvar på ursprunglig plats, det väger omkring 13 ton. 

Kontaktinformation

Falköpings kommun

Luttra

Falköping


Telefon: +46 515 88 50 50


E-post: museet@falkoping.se

Hemsida: falkoping.se/museet