({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • MAT- OCH UPPLEVELSEVANDRING I PLATÅBERGENS GEOPARK

    Lummig stenbrant man ser ryggen på två vandrare.

    Fotograf: Platåbergens geopark

Följ med en en platåbergsvandring i unika miljöer

Tillsammans med lokala guideföretag och Platåbergens Geopark arrangerar Visit Skaraborg en serie vandringar i platåbergslandskapet under sommartid. Vid varje tillfälle blir det en härlig vandring som bjuder på spännande kunskap om det unika platåbergslandskapet samt en matupplevelse med lokal anknytning.

Platåbergen har länge varit betydelsefulla för människor som bott och verkat i området. Här finns stora mängder av kulturhistoriska lämningar så som megalitgravar, runstenar, stenkyrkor, kloster, slott och borgar. Platåbergslandskapet är också fullt av spår som visar hur stenen blev till levebröd för människan. Stenindustrins historia syns på många håll i området. Här kryllar det av lämningar efter stenbrott, kalkbruk och kvarnstensgruvor.

Följ med en en platåbergsvandring och få mer kunskap om de unika miljöerna vid våra platåberg! (Under vår, sommar och höst kommer du att kunna läsa om de olika vandringarna på den här sidan.)