({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Skörstorps Rundkyrka
Skörstorp

Rundkyrkorna finns i ett mycket begränsat antal över stora delar av Europa

Skörstorps lilla, enkla och vackra kyrka kan räkna sig till en liten och exklusiv skara kyrkor – rundkyrkorna. De finns i ett mycket begränsat antal över stora delar av Europa. Tidigare teorier gör gällande att dessa kyrkor byggts på grunden av forntida, runda hednatempel. Den teori som länge var förhärskande är – att den enda orsaken till den runda formen var att de byggdes som försvarskyrkor, där den runda muren är svårare att bräcka än den plana.

Rundkyrkor

Idag finns åtta bevarade rundkyrkor i Sverige samt minst lika många raserade. Falbygden verkar ha varit extremt rik på rundkyrkor. Rundkyrkoruiner finns också i Dimbo och Agnestad. 

Skörstorp

Från början fanns bara det låga rundhuset endast försett med små gluggar, av vilka en är synlig på fasadens västra del. Kyrkan valvslogs på 1400- eller 1500-talet. Spiran, koret med absid och sakristian uppfördes på 1660-talet medan vapenhuset skall vara något yngre. I klockstapeln, med vindflöjel från 1794, hänger två klockor där den större gjöts av Johannes Bosson 1526 och den mindre 1930. År 1899 fick vapenhuset en sandstensomfattad barockportal. Dopfunten är från 1200-talet. I vapenhuset står en medeltida stavkorshäll samt en gravhäll från 1599. Predikstolen är snidad 1709 av Johan Ullberg d. ä. Altartavlan är tillverkad 1748 och skänkt av änkefru, baronessa och generalinna Anna Fredrika von Schants. Den mindre ljuskronan är tillverkad på 1700-talet och från samma århundrade finns en svart mässhake bevarad.

Kontaktinformation

Åslebygdens församling

Svenska kyrkan Falköping, Box 734

52122 Falköping


Telefon: +46515776300


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida