({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Stadsvandring - Gömda berättelser om kvinnor i Hjo

Fotograf: Arkivbild, Hjo kommun.

Stadsvandring på egen hand

  • Visit Hjo, Hjo Turistinformation

En stadsvandring på egen hand på temat "Kvinnor genom Hjos historia".

Stadsvandring - Berättelser om kvinnor genom Hjos historia

Ta dig ut och lär dig mer om de kvinnor som levt och verkat i Hjo genom historien. Stadsvandringen vävs samman med berättelserna om kvinnor i Hjo, som framkommit genom en tillbakablick i historien.

Chalmers Arkitektur

Boken är ett resultat av en kurs på Chalmers Arkitektur. Under höst och vinter 2016-2017 fick 29 masterprogramstudenter från Chalmers Arkitektur i Göteborg studera Hjo stad och Hjo kommun med det hållbara samhället som utgångspunkt. Temat för kursen var planering och gestaltning för hållbar utveckling. Studenterna arbetade med övergripande framtids- och planeringsfrågor och fördjupning kring hur olika områden och platser i Hjo skulle kunna utvecklas och formas.

Kvinnornas bostadsadress

Vandringen tar dig från adress till adress, så att du utifrån kan se vart de omnämnda kvinnorna en gång bott. Då Hjo har en välbevarad trästad är det faktiskt så att flertalet av de hus som omnämns i boken finns kvar, med några undantag. Vissa kvarvarande hus är svåra att känna igen på grund av renoveringar.

Saknade byggnader i boken:

  • Stora torget 1 – detta hus är rivet och på dess plats finns idag mot torget Elon och Restaurang Ming (Hilda Andersson)
  • Långgatan 17 – detta hus är rivet (Sigrid Tholin). Det rivna gathuset verkar vara den mindre byggnaden som skymtar till höger i bild (sida 21). I arkivet på Hjo Kommun finns huset med på en karta i ett bygglovsärende 1952 men är borta på en karta från 1954. Det större huset mitt i bild (sida 21) finns kvar men har byggts till med trapphus åt öster och en vinkelställd del åt norr
  • Stora torget 6 – detta hus är rivet (Anna Sjödin). På dess plats ligger stadshuset, vars stora huvudport ligger mot torget
  • Paviljongen – (även kallad Rotundan eller Fördärvet) i Stadsparken finns inte kvar (Anna Beckman). Den flyttades till Stämmorna vid Mullsjön efter badanstaltens nedläggning 1935 och brann ned där 1998