({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Unga designers - O.H Britta Teleman
Svart vit bild på tre kvinnor. Ett porträtt. De bär svarta tröjor.

Fotograf: Ann-Katrin Blomqvist

Designtrion Objecthood

Designtrion Objecthood/Britta Teleman ställer ut under Designåret 2024 på Kulturkvarteret. Objecthood som består av Charlotte Elsner, Sofia Ohlsson och Britta Teleman, har vunnit utmärkelser inom både design och arkitektur. I utställningen visas både tidiga projekt och nya produkter, med den gemensamma nämnaren att förhöja och förenkla vardagen.

 

Hur började er resa som designers?

Vi drivs alla av en lust att kombinera ingenjörsämnet med konst, att kombinera funktion med intresseväckande estetik. Vi är utbildade på olika platser – Stockholm, Lund och London. Charlotte är arkitekt SAR/MSA, Sofia Ohlsson är industridesigner MFA, och Britta Teleman är Industridesigner samt doktorerar inom hälsoinnovation.

Som frilansande formgivare saknade vi ett forum för att dela tips och bolla idéer. Vi kände också att estetik är underordnat i ingenjörs-Sverige, nästan tabu, vilket vi ville utmana. En kedja av slumpmässiga möten i Amsterdam och Stockholm ledde till nätverket Objecthood, som sedan blev en tätare grupp.  

Britta Telemans forskning grundar sig i ett engagemang för jämställdhet och rättighetsfrågor. - När jag först stötte på konceptuell och kritisk design var det en wow-känsla – att design kunde användas på det sättet gav en extra dimension. När jag började doktorera parallellt med mitt arbete I Objecthood fick jag chansen att utforska hur normkritik och design kan stärka barns roll i vård och vårdrelaterad och forskning. 

 

Vart hämtar ni er inspiration?

Vi hittar oftast inspiration i naturen, men även i arkitektur och äldre formgivning. Britta Telemans normkritiska design bygger på forskning, och utvecklas i relation till de reaktioner som uppstår under projektets gång. 

 

 

Hur skulle ni beskriva er design?

I vissa projekt strävar vi efter att lösa vardagsproblem och att förhöja vardagen. Resultatet blir ofta mjuka, varma former. I andra projekt arbetar vi fram en berättelse runt objekten. Ett exempel är underlägget Dew för Skultuna där inspirationen kom från 1920-talets Art deco men också från naturen och dagg som lagt sig över en blomsteräng. Tyngden av daggen får ängens grässtrån att vika sig och bilda ett grafiskt mönster. 

I den normkritiska designen (Britta Teleman) har produkterna en provocerande funktion. De framstår som lösningar, men har som syfte att trigga diskussioner kring de normer som styr oss och synliggöra olika perspektiv. Att göra något så konkret som produkter kan nå fram på ett annat plan än texter. Det kan röra upp känslor men också hjälpa oss att ta teoretiska begrepp till en praktisk nivå. Medan normkritisk innovation ofta fokuserar på genus, handlar projektet I utställningen om ålder och delaktighet I vården. 

 

Vad är design för er?

Design är en metamorfos – en process där idéer, uttryck, beteenden och material förändras. Olika tillvägagångssätt resulterar i vitt skilda lösningar. En designer behöver därför ha koll på research, estetik, konstruktion, och kommunikation - för att nämna några. Samtidigt behöver designers kunna samarbeta med andra, och arbeta för en ansvarsfull användning av naturens resurser. 

 

Hur ser trenden ut inom svensk design framöver?

Det finns ett behov av design i omställningen till cirkulära system. Efterfrågan på återbrukade och återvunna produkter kommer förhoppningsvis att öka, och nya produkter behöver få mer hållbara material och livscykler.  

 

Hur påverkas människor av design och formgivning – vilka avtryck gör den här konstformen hos människor? 

Utöver att uppskattas med våra sinnen så kan design möjliggöra olika saker. På det sättet påverkar design också beteenden och kan vara viktigt i formandet av människors liv, ibland genom små detaljer, ibland som livsviktiga hjälpmedel. Kritiska perspektiv är därför lika viktiga inom design som andra discipliner.