({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna planterar blommor i Hjo.

Fotograf: Visit Hjo

Renita om Hjos parker och grönområden

Hjo Stadspark, en oas mitt i staden, och en vardagslyx vi inte får glömma bort!

Renita arbetar som ansvarig för kommunens grönområden. I sitt arbete fokuserar Renita mycket på hållbarhetsfrågor. Därav har flertalet av Hjos parkrabatter gjorts om, och istället för att innehålla annueller, det vill säga 1-åriga växter, har man istället valt att plantera enbart perenner (fleråriga växter), vilket på så vis blir mer hållbart. 

Hållbara planteringar 

Renita arbetar som ansvarig för kommunens parker och gröna områden. I sitt arbete fokuserar Renita mycket på hållbarhetsfrågor. Därav har flertalet av Hjos parkrabatter gjorts om, och istället för att innehålla annueller, det vill säga 1-åriga växter, har man istället valt att plantera enbart perenner (fleråriga växter), vilket på så vis blir mer hållbart. 

 

Fotograf: Visit Hjo

 

Renita fokuserar även på hållbarhet och miljö när det gäller bekämpning av ogräs. Exempelvis hålls Hjo Stadsparks alla grusgångar fria från ogräs med hjälp av gångkratta (man säger att man "sladdar" grusgångarna), hårda ytor bekämpas med hetvatten och i rabatter plockas ogräs manuellt. "Vi använder inga bekämpningsmedel och vårt gödsel är även det organiskt", säger Renita. 

 

Renita om Hjo Stadspark 

I Hjo Stadspark, en av de största grönområdena i Hjo, utförs en stor del av arbetet under våren och sommaren - det är då parken har flest besökare och det är viktigt att området hålls rent och fint, precis som på slutet av 1800-talet när det här låg en kuranstalten. På sensommaren, i augusti, slås den norra delen av parken med hjälp av grässlåtter. Detta görs för att hålla fritt från sly och ogräs som annars skulle inverka negativt på det hav av vitsippor som kommer på våren i norra parken. 

 

Fotograf: Visit HjoInvasiva arter är ett framtida problem i parken där exempelvis parkslide och parksallad breder ut sig allt mer. Dessa är dock inte med på EU:s lista över främmande arter men har på senare tid börjat uppmärksammas. Vill du veta mer om invasiva arter i Sverige och vad du själv kan göra i din trädgård, läs mer här >>.

"Helheten och variationen är det som jag tycker mest om med Hjo Stadspark" säger Renita. "Parken intill hamnen är mer strikt och tillrättalagda med sina planteringar och byggnader medans den norra delen, 'gamleparken' som vi säger, är mer vild och på samma gång rofylld", konstaterar hon. "Ja, det är fantastiskt hur vi har det med denna stora yta mitt i staden, och precis intill Vättern! Finns det någon annan sådan plats i Sverige?" frågar hon sig. "Det är vardagslyx som vi inte får glömma bort eller ta för givet". 

 

Renita om Hjos ängsmarker

Hjo kommun har identifierat 13 platser där gräset tidigare har klippt men som nu istället ska omvandlas till att bli blomrika miljöer gynnsamma för den biologiska mångfalden med fokus på pollinerare. Totalt rör det sig om 41 500 kvadratmeter som ska långsiktigt ska förvaltas som slåtterängar för att på bästa sätt gynna pollinerarnas livsmiljöer. Slåtterängarna slås med lie eller häst, helt fossilfritt, och på vissa platser hässjas höet på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor.

Maden är en av de 13 ängsmarkerna, centralt belägen intill Hjoåns dalgång (nedanför Ådalsvägen).

Fotograf: Hjo kommun

 

Denna äng kommer att bli huvudäng för att "symbolisera" övriga ängsytor. Den kommer att bli särskilt utmarkerad och härifrån kommuniceras arbetet med kommunens blomrika miljöer i form av både permanenta visualiseringar och aktiviteter. Som en grund för arbetet med Maden görs en ängsinventering under perioden maj-augusti 2021.

Här kommer också en mindre visningsrabatt att anläggas, där besökare kan känna arterna på ängen. Därtill ska en slagen stig slingra sig fram genom ängen till exempelrabatten så att du lättare kan ta dig fram till visningsrabatten.