({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vitsippor i Hjo Stadspark.

Fotograf: Visit Hjo

Den vilda parken

Här, från Suckarnas bro och norrut i parken, breder den vilda och gamla delen av parken ut sig, även kallad ”Gamleparken”. Här finns inga anlagda rabatter utan en mer vildvuxen del tar vid, där träd och vitsippehav på våren dominerar. Här ser vi även fler barrträd än i den södra delen av parken.

 

DEN VILDA PARKEN

Gångarna i parken, som är original sedan kurortstiden, fortsätter norrut in i den vilda delen av parken.

 

TRASLIND 

Här vid bron ser vi en traslind (Tilia platyphyllos Laciniata). Traslinden är flikbladig form av bohuslind och är en ovanlig sort. Den har en kägelformad tät krona och små gulvita blommor, som blommar i klasar i juni. Traslinden är en företrädare för den så kallade tyska trädgårdsstilen som under tiden 1880-1910 var vanlig i vårt land.

 

VITSIPPOR PÅ VÅREN


Vitsippor breder på våren ut sig i den norra delen av parken, från cirka slutet av mars fram till och med april, ibland in i maj.

På sensommaren, i augusti, slås den norra delen av parken med hjälp av grässlåtter. Detta görs för att hålla fritt från sly och ogräs som annars skulle inverka negativt på det hav av vitsippor som kommer på våren i norra parken.