({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Höstlov på Nääs Fabriker

Fotograf: Jonas Ingman

Vad är en Infopoint?

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med Visitas InfoPoint-märke. Det kan vara ett besöksmål, ett hotell eller ett café som hjälper besökare med enklare lokal information.

 

Auktorisation


InfoPoints blir auktoriserade via en auktoriserad Turistinformation. I Hjo auktoriseras InfoPoints av Visit Hjo - Hjo Turistinformation. InfoPoints skyltas med en vit/grön InfoPoint-skylt och är ett varumärke som ägs av Visita.

Det är inte tillåtet att skylta en obemannad plats med InfoPointmärket. Inte heller att inrätta InfoPoints som inte står under en auktoriserad turistinformation.

 

Vad är Visita?


Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Mer om Visita här

 

Vad erbjuds mig som InfoPoint?


Det är turistinformationens uppdrag att aktivt arbeta med sina InfoPoints. Detta inkluderar: 

  • Minst ett utbildnings-/inspirationstillfälle per år. Här i Hjo besöker Visit Hjo alla InfoPoints minst en gång per år för enskild utbildning och överlämning av årets broschyrmaterial. Därtill bjuds du in till inspirationsbesök hos andra aktörer. 
  • Regelbunden kontakt med den lokala turistorganisationen, inklusive utvärdering av säsongen varje år.  
  • Regelbunden information om aktuella händelser och evenemang på destinationen. I Hjo skicka vi ut digitala nyhetsbrev 3-6 ggr per år. 
  • Hela auktorisationsavtalet med auktorisationskrav hittar här Auktorisation TI/TC >>.

 

 

Ersättning

Det utgår ingen ersättning för att vara InfoPoint. 

 

Vilka Infopoints finns i Hjo?

Här hittar du alla Hjos InfoPoints >>

Utplacerade Turist-Byråer

Utöver våra bemannade InfoPoints finns det flertalet obemannade informationsplatser för våra besökare. Ni kanske har sett våra söta Turist-byråer. Här hittar du alla våra byråer >>

 

Fotograf: Visit Hjo