({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Marie Beckman

Europa Nostramedaljen
Hjo

Minnesmärke i Hjo, av Nils-Erik Mattsson

Europa Nostramedaljen är en skulptur som du kan titta på vid Stora Torget i Hjo - minnesmärke över Europa Nostramedaljen för bevarandet av stadens trähusmiljö.

1990 tilldelades Hjo Europarådets silvermedalj för bevarandet av stadens trähusmiljö. Motiveringen löd: ”För det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm.” Skulpturen består av två kalkstensblock lutade mot varandra, placerade på en sjusidig platta med Europa Nostras sju symboler: Ett berg, en flod, ett träd, en katedral, en kyrka, ett slott och en rad med hus. Nils-Erik Mattsson är verksam i Göteborg.

 Fakta

  • Nils-Erik Mattsson f.1952
  • Minnesmärke över Europa Nostramedaljen, 1992
  • Stora torget, Hjo
Kontaktinformation

Hjo kommun

Torggatan 2

544 81 Hjo


Telefon: +46 503 350 00


E-post: kommunen@hjo.se

Hemsida: visithjo.se