({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anna Lindqvist

Norra Fågelås kyrka
Hjo

Hjos äldsta kyrka med anor från 1100-talet

Norra Fågelås kyrka ligger i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand och vår äldsta kyrka med anor tillbaka i 1100-talet. Den omnämns första gången i skrift år 1225. Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun. Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

 

Öppettider Norra Fågelås kyrka

Under sommaren (1 maj-31 aug):

Måndag-söndag: dagtid

Övrig tid på året:

Öppen enligt överenskommelse.

Om Norra Fågelås kyrka 

Gamla anor

Norra Fågelås kyrka har mycket gamla anor. Sannolikt fanns det en kyrka här redan på 1100-talet, men det första säkra skriftliga belägg som finns är en handskrift från 1225 där den omnämns. Det är svårt att avgöra hur mycket av denna kyrka som finns kvar i den nutida byggnaden. Troligen hör den nuvarande sakristian till de äldsta delarna. Kyrkan vi ser idag hör hemma i gotisk tid, från sent 1200-tal. Här finns gott om spår i form av donationer av de välbärgade ätter som bott här och haft kyrkan som familjekyrka.

Exteriör

Kyrkan är byggd av gråsten och tegel med tak av ekspån. Det Hårdska gravkapellet med sitt säregna, kupolformade yttertak tillkom i mitten av 1600-talet och ett medeltida, mindre vapenhus som fanns på södra långsidan byggdes ut år 1670. År 1752-54 genomfördes en omfattande restaurering då det nuvarande tresidiga koret byggdes till österut. Den västra ingången, som nu är huvudingång, togs upp som ett komplement till den södra genom vapenhuset och lindallén planterades. Vid denna tid byggdes även det Stackelbergska gravkoret på nordsidan och taket på den Hårdska gravkoret sänktes. Detta ståtliga tak återuppbyggdes dock vid renoveringen 1926-27.

Predikstol och bänkar

Från början fanns varken predikstol eller bänkar inne i kyrkan. Man stod upp under gudstjänsten. Bänkarna sattes in först 1651 och var numrerade och fördelade på de olika gårdarna med spinnsidan (kvinnorna) på den norra sidan och svärdssidan (männen) på den södra. Detta bruk avskaffades 1875, då placeringen blev fri. Predikstolen tillkom 1657 men flyttades år 1754, vid utbyggnaden av koret, längre fram i kyrkan och från södra till norra långväggen.

Barockstil 

År 1693 höjdes kyrkans innertak till den nuvarande välvda formen. Tidigare var taket plant. Fönstren byggdes om, blev större och bemålades. Alla färgrika dekorationer målades över med vitt enligt tidens smak vid renovering i mitten av 1700-talet, men togs fram igen vid en ny stor restaurering 1926-27. Då återställdes kyrkan i största möjliga mån till det utseende den hade vid sent 1600- och tidigt 1700-tal, i barockstil, vilket enligt riksantikvarieämbetet gör den nationellt intressant.  Nu installerades även elektriskt ljus och centralvärme, Hårdska gravkoret, som tjänat som sakristia sedan 1788, blev dopkapell, södra vapenhuset restaurerades och kyrkbänkarnas ryggar och sitsar byttes liksom altarringen. Fönsterrutorna från 1812 fick ny blyinfattning år 1994, då även kyrkan rengjordes och målningar förbättrades.

Tornstapel

Tornstapeln vid kyrkan byggdes på 1360-talet. Den beskrivs i rapporten “Klädda klockstaplar i Skara stift 2012-2013”.

Primklocka från katolska tiden 

Altarkrucifixet är från tidigt 1400-tal. Här finns många äldre inventarier, bl a en primklocka från den katolska tiden.

Kontakt - vaktmästare Norra Fågelås kyrka 

Vaktmästare Henrik Bjaaland, 0725 009 558

Broschyr Norra Fågelås kyrka

Se Norra Fågelås kyrka i 360 graders vy här

Alla våra kyrkor
Kontaktinformation

Hjo Pastorat - Svenska kyrkan i Hjo

Regeringsgatan 12

544 30 Hjo


Telefon: +46 0503 323 80


E-post: Skicka E-post

Hemsida: svenskakyrkan.se/hjo