({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Hans-Göran Hansson

Öringsafari i Hjoåns dalgång
Hjo

Från mitten av oktober till mitten av november

Vill du göra någonting utöver det vanliga? Följ då med på Öringsafari i Hjoåns dalgång! Safari arrangeras från mitten av oktober till mitten av november, den tid då öringen vandra uppför ån. Kunniga guider visar och berättar om fiskens väg från Vättern till Mullsjön.

Om Öringsafari

Öringsafari har varit en uppskattad höstaktivitet i Hjo i över 20 år - så om du har missat detta är det på tiden att du tar på dig gummistövlarna, tar med dig ficklampa och följer med på denna kvällstur!

Turen börjar i mysiga Grebbans Kvarn i Hjoåns Dalgång, där du först får höra guiderna berätta om öringen, livet i ån och om föreningens arbete med öringens fortplantning. 

Därefter börjar äventyret då du tillsammans med kvällens guider ger dig ut längs ån för att i spana in öringen i full action. Med dig har du ficklampa som hjälp, men det är bara i sällskap av guider som ficklampor får användas eftersom ljusskenet är en stressfaktor för öringen. Därför råder numera förbud för allmänheten att belysa lekfisk inom naturreservatet.

Kvällen avslutas med fika i kvarnen. (Observera fika ingår ej år 2020 på grund av Covid-19)

Arrangör

Hjoåns Fiskevårdsområdesförening arrangerar safariturerna.

Samarbete

Hjoåns Fiskevårdsområdesförening arrangerar safariturerna i samarbete med Studiefrämjandet >>.

 

Varför öringsafari - arbetet kring öringens fortplantning 

Hjoåns Fiskevårdsområdesförenings syfte med safariturerna är både att upplysa och informera om öringens existens samt att visa på öringens stora värde ekonomiskt och naturmässigt. Överskottet från safarit går tillbaka till föreningens fiskevårdsarbete i ån.

Om öringens lek

I skydd av höstmörkret vandrar öringen upp längst Hjoån för att fortplanta sig. Vandringen börjar i september  men själva leken startar vanligtvis i början av oktober och avslutas i mitten av november. I samband med lekvandringen förlorar öringen sin silverfärg och blir istället gulbrun till färgen för att få kamouflage i bäckmiljön.

Under leken i ån gräver honan en djup grop i bottengruset där hon lägger sin rom som hanen sedan besprutar med sin mjölke och befruktning sker. Rommen ligger nergrävd i bottenmaterialet hela vintern och kläcks först nästkommande vår.

Första månaden lever ynglet nere i lekgropen och livnär sig på gulesäcken i romkornet. När den sedan är förbrukad förflyttar sig ynglet nedströms och övergår till en diet av mestadels insekter. Efter två eller tre år lämnar den ån för att vandra ut i Vättern där den påbörjar sitt vuxna liv.

Efter några år har den vuxit sig stor och fet och återvänder då till ån för lek - cirkeln är sluten!

 

Boka som enskild - reguljär tur

Period: mitten okt-mitten nov 
Dag: tisdagar, torsdagar
Tid: kl. 19:00
Tidsåtgång: ca 2 h
Pris: SEK 170/p över 15 år, 
SEK 30/p under 15 år
Max antal: 16 p/tur
 

Boka som grupp

Period: mitten okt-mitten nov
Dag: alla dagar, mot förfrågan
Pris: SEK 3000/grupp 
Max antal: 20 p

Tillägg gulaschsoppa:

- bokas separat, minst 5 dagar i förväg
- meddela specialkost
- minst antal 10 p
- SEK 105/p 


 

All bokning - via Hjo Turistinformation

All bokning sker via Hjo Turistinformation. 

  • Telefon: 0503 352 55
  • Mail: visithjo@hjo.se

 

Safari på engelska - safari in English 

Safari på engelska kan genomföras på förfrågan/guided tours in English, please prebook. 


Om naturreservatet Hjoåns dalgång 

Hjoåns dalgång är ett naturreservat mitt i stan. En oas som bjuder på härliga naturupplevelser hela året om. På våren är dalen täckt av vitsippor, följt av liljekonvalj, gullpudra, lungört, samt gul- och blåsippor. Vid midsommar blommar Lundarven och lägger sig liksom ett spetstäcke över marken. En annan av karaktärsväxterna i dalgången är blekbalsamin som växer tillsammans med springkorn och jättebalsamin.

Stora ekar med vida kronor vittnar om att området en gång betats. Fågellivet är också varierat med ett femtiotal häckande fåglar och lika många rastande arter. Även gamla kulturrester finns det gott om i dalgången då detta en gång utgjorde stadens industriella vagga.

 

 

Kontaktinformation

Hjo Turistinformation

Bangatan 1 B

54433 Hjo


Telefon: +46 503 352 55


E-post: visithjo@hjo.se

Hemsida: visithjo.se