({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Pilgrimsmärke på en ekstolpe ute i naturen.

Fotograf: Lars Johansson

Pilgrim - vad betyder det?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring.

Att vandra som pilgrim är en global företeelse. Under medeltiden vandrade många pilgrimer till fots genom Västergötland, via Pilgrimsleden i Dalsland, och vidare norrut mot slutmålet Nidaros (Trondheim) i Norge. 

Pilgrimens sju nyckelord

1. Frihet
2. Enkelhet
3. Tystnad
4. Bekymmerslöshet
5. Långsamhet
6. Andlighet
7. Delande