({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Purple Flag Skara

Trygghet är en avgörande faktor för attraktionskraften i en stad och för att kommuninvånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Eftersom trygghetsfrågan får allt större fokus i samhället är det viktigt att samverka och hitta nya arbetssätt. Nu satsar Skara kommun och MEGA+ tillsammans på Svenska Stadskärnors metod, Purple Flag. I Skara har vi valt att satsa på stadskärnan och projektet kommer att leda till en möjlig certifiering.

Vad är Purple Flag?

Svenska Stadskärnors leder arbetet med Purple Flag.