({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Katrin Bååth

Stifts- och landsbiblioteket
Skara

Biblioteket är en mötesplats mitt i Skara dit alla är välkomna.

Nya biblioteket i Skara är ett modernt folkbibliotek med stort bestånd av böcker och andra media. På biblioteket möts olika åldrar och skilda kulturer. Här finns böcker på olika språk, för barn och vuxna. Här hittar du också tidningar, tidskrifter, musik, film, datorer, till gång till wifi och mycket annat. Här anordnas intressanta föreläsningar, samtal, barnteater och andra trevliga evenemang.

Om du vill lära dig svenska, finns flera typer av läroböcker och böcker med lättare svensk text. Vi beställer gärna böcker på ditt hemspråk eller om det är något annat material du saknar. För dig med läsnedsättning har vi lättlästa böcker, storstilsböcker och talböcker. Personalen berättar gärna mer om talböcker och hur man blir talbokslåntagare.

Nya biblioteket var färdigt 1987. Då delades bibliotekets stora samlingar upp, eftersom verksamheten fortsättningsvis skulle bedrivas i två biblioteksbyggnader. 

Stor forskaravdelning

I den gamla biblioteksbyggnaden på Biblioteksgatan 3 finns den så kallade forskaravdelningen som är öppen för alla. Byggnaden är från 1859 och har en klassisk biblioteksmiljö med originalinredning. Här kan du botanisera bland äldre samlingar och arkiv. Du hittar också litteratur och databaser om lokalhistoria och släktforskning.

Forskaravdelningen har böcker ända från 1100-talets och framåt. Den mest kända, Skaramissalet, dateras till 1100-talets mitt. Av böcker tryckta på 1400-talet finns några svenska, men flertalet är trycka i Tyskland. 
Från trettioåriga kriget finns drygt 3 dussin krigsbyten. Samlingarna är omfattande – enbart 1700-talssamlingen omfattar över en halv kilometer med böcker. 
Forskaravdelningen hyser även en mycket stor samling Västgötalitteratur, dvs böcker och skrifter rörande landskapet Västergötland.

På forskaravdelningen samlas allt från släkt- och hembygdsforskare till nationella och internationella forskare som använder sig av de äldre bok- eller handskriftssamlingarna.

Forskaravdelningens öppettider hittar du här.

InfoPoint

Detta är en av SkaraTuristbyrå certifierad InfoPoints. Här hittar du huvudbroschyrer över området, kartor samt kan få hjälp av kunnig personal med enklare frågor. I Skaraborg finns ett stort antal InfoPoints. Du känner igen platserna genom det gröna auktorisationsmärket InfoPoint. 

Kontaktinformation

Stifts- och landsbiblioteket

Biblioteksgatan 3

532 30 Skara


Telefon: +46 511 320 60


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida